Osmanlı yapıları

Simkeşhane, Simkeşhâne-i Âmire (İstanbul)

Yazı: Özhan Öztürk Simkeşhane, Beyazıd Laleli arasında Darphane ve Kalaycı sokakları arasında Hasan Paşa hanının doğusunda Bizans döneminde Tauris Forum’un bulunduğu alanda yer alan eski darphanenin kitabesinde 1463 yılında inşa edildiği yazılmaktadır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Akkerman (Ophiusa, Tyras,  Mavrokastron,Asperon,Bilhorod-Dnistrovskyi)

Makale: Özhan Öztürk Tyras,[1] bugün Dinyester adıyla bilinen antik Tyras nehri ağzında kurulmuş[2] bir Milet kolonisi[3] olup, Fenike kenti “Tire” ile isim benzerliğine istinaden Fenikeliler tarafından kurulduğu da iddia edilmiştir[4]. Pliny[5], Tyras’ın eskiden Ophiussa adıyla anıldığını bildirmişse de Ptolemy bunların iki farklı yerleşim olup, Ophiusa’nın[6] Tyras’a göre daha kuzeyde ve içerde bulunduğunu iddia etmiş, Skylax sadece Ophiussa’yı anarken daha sonraki yazarlar sadece Tyras’tan bahsetmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Herakleia Pontika Sikkeleri

Yazı: Özhan Öztürk Herakleia Pontika en eski sikke basılan kentlerden birisi olup, elde edilen ilk örnekler MÖ 558 yılına tarihlenmiş, bu dönemde Herakleialıların güneybatı Karadeniz ticaretine hükmettiği düşünülmüştür[1].  

Oku
Karadeniz Tarihi

Kaisareia Germanika, Smyrdaleia, Germanicopolis, Ulubad

Kaeseria[1], Dion Chrysostor’un[2] Prousa (Bursa) yakınlarında küçük bir yerleşimin adı olarak verdiği, Ptolemy’nin[3] Yunanca Smyrdaleia ve Smyrdiane adlarını da andığı kentin bugünkü kesin konumu bilinmemekteyse de çeşitli yazarlarca Ulubad olduğu iddia edilmektedir. Bursa’nın 25-30 km kuzeybatısında yer alan Görükle köyünde bulunan üç tümülüsün antik Kaisareia olduğu sanılmaktadır ki bu köyde bulunan ve bir atleti onurlandırmak için hazırlandığı anlaşılan büyük bir kitabede kentin adı geçmektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Sozopol veya Sizebolu: Antheia, Apollonia Pontica

Sozopol (Bulgarca Созопол, Yunanca Σωζόπολις) veya Sizebolu (Antheia, Apollonia Pontica), Burgas’ın 35 km güneyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş bir kent olup, kuzeyinde St. Ioannis, doğusunda St. Peter ve batısında St. Kirikos adaları ile çevrilidir. MÖ 7. Yüzyılda Miletliler tarafından kolonize edilen bir Trak yerleşimi olup, Antheia[1] adıyla kurulmuşsa da Apollo tapınağına atfen adı önce Apollonia[2] sonra Karadeniz kıyısında bulunmasına atfen Apollonia Pontica veya Apollonia Magna olarak değiştirilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!