Hint Mitolojisi

Ravana (Hint Mitolojisi)

RAVANA (Tamil: இராவணன், Telugu: రావణ, Sanskrit: रावण, Malayalam: രാവണൻ),Sinhala: මහා රාවණා) Ramayana destanında Lanka (Seylan) adasının iblis (Rakşasa) kralının adı olup, Kefaret ve bağlılığından dolayı Brahma veya Şiva tarafından tanrılar veya iblisler tarafından yaralanmaz hale getirilen Ravana ancak bir kadın yüzünden öldürülebilirdi.

Oku
Hint Mitolojisi

Budist Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk BUDİST MİTOLOJİ Budizm, 29 yaşındayken yaşadığı sarayı terk edip, Patna’da 7 sene inzivaya çekildikten sonra aydınlanmayı keşfeden Şakya prensi ve düşünür Sidharta Gautama (MÖ 566-486) tarafından Brahman inancına, kurban törenlerine ve sınıf ayrıcalıklarına tepki olarak geliştirdiği felsefi öğretidir.

Oku
Hint Mitolojisi

Ramayana Destanı (Hint Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk RAMAYANA Hint Mitolojisinde Tanrı Vişnu’nun bir avatarı olan Rama’nın Ravana adlı rakşasa tarafından Seylan adasına kaçırılan karısı Sita’yı kurtarma çabasını anlatan manzum destanın adı olup, 24 bin dizelik 7 bölüm ile 500 şarkıdan (sarga) oluşmakta, yazarı belli olmayan yapıtı ermiş Valmiki’nin yazdığı söylenmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Rama (Hint Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk RAMA Hint Mitolojisinde Tanrı Vişnu’nun yedinci avatarının adı olup, Valmiki tarafından yazıla Ramayana manzum destanının başkahramanıdır.

Oku
Hint Mitolojisi Mitoloji

Tamil Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk TAMİL MİTOLOJİSİ Tamil Nadu adı verilen Güney Hindistan, Sri Lanka ile Maldivler’in otokton halkı olan Tamil halkının dini inançları ve mitolojisi Hindu öncesi İndus vadisi – Dravid, Vedik ve Ortodoks Hindu inançlarının karışımıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!