Woodcut for "Die Bibel in Bildern", 1860. Elijah kills the Ba'al priests.
Ortadoğu Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Baal (Ortadoğu Mitolojisi)

BAAL Yakındoğu Mitolojisinde Çok sayıda yağmur, bereket ve tarım tanrısı için kullanılan genel isim olup, ‘efendi’, dişil formu Baalat ise ‘hanımefendi’ anlamlarına gelmekteydi. Akad karşılığı Bel olan Baal Fenike’nin yerel bereket ve tabiat tanrısıyken sonraları Yahudiler tarafından sahte tanrı olduğu ileri sürülerek reddedilmiştir. Eski Ahit’te Baal veya Baalim formunda “Uçan Böceklerin tanrısı” (Baalzebub) ve “Antlaşma tanrısı” (Baal-berith) gibi çok sayıda tanrı anılmıştır. Tanrının Baal-Sidon veya Baal-Lebanon, Baal Tyros (Melqart), Baal-Hadad gibi adlarla anılan çok sayıda yerel varyantı ortaya çıkmıştır.

Oku
Mısır Mitolojisi

Ptah (Mısır Mitolojisi)

PTAH Mısır Mitolojisinde dünyaya kalbi ve dili ile şekil verdiğine inanılan Memphis kentinin yaratıcı tanrısının adı olup, başta heykeltıraşlar olmak üzere sanatçıların koruyucusudur.

Oku
Mısır Mitolojisi

Maat, Ma’at (Mısır Mitolojisi)

Maat, Ma’at Mısır Mitolojisinde günlük hayatın ve firavunun yasalarının temel dayanağı olan adalet, düzen ve gerçekle özdeşleştirilen tanrıça, Osiris’in ölüm mahkemesinde bir devekuşu tüyüne dönüşerek ölülerin kalbini tartmakta kalbin hafif olması durumunda ruh yaşamaya devam ederken tersi olursa Ammut tarafından yutulmaktadır.

Oku
Mısır Mitolojisi

İsis (Mısır Mitolojisi)

İsis, Mısır Mitolojisinde Nut ile Geb’in kızı, Osiris, Seth ve Nephthys’in kardeşi, ikizi Osiris’in eşi ve Horus’un annesi olup, Ast, Aust, Eset veya Aset (Au-set ‘taht’) adlarıyla da bilinmekteydi. İsis, anneliğin ideal formu olmasının yanı sıra tabiat ve büyünün koruyucusu kabul edilen yeryüzü ve yağmur tanrıçasıydı.

Oku
Isa Mesih Haç cross Jesus Christianty
Hristiyanlık

Haç (Hıristiyan Mitolojisi)

HAÇ Birbirlerini 90° açı ile kesen iki çizgi veya çubuktan meydana gelen şekil İsa’nın çarmıha gerilerek ölümünün sembolize edilmiş formu (Crucifix) olup, Hıristiyanlığın sembolüdür. Birbirini dik kesen iki ahşap çubuktan meydana gelen haç ilk zamanlar din şehitlerinin mezarlarını süslemek amacıyla kullanılırken zamanla tüm Hıristiyan mezarlarından kullanılan bir sembol olmuştur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!