Mitoloji

Dünya Kültürlerinde Tufan Söylencesi

Makale: Özhan Öztürk Tufan, yerel efsaneler ve kutsal kitaplara göre Tanrı veya Tanrıların insanoğlunu cezalandırmak için yeryüzüne gönderdiği şiddetli yağmurlar sonucunda ırmakların yataklarından taşarak tüm dünyayı kaplayıp uygarlığı yok etmesiyle sonuçlanan büyük su baskınlarına verilen isim olup, en ünlüsü Nuh Tufanı‘dır. Mezopotamya efsanelerinden, Puranalar’a, Yunan mitolojisindeki Deukalion öyküsüne, Eski Ahit’te Nuh peygamberden, Orta Amerika uygarlıklarının öykülerinde dek pek çok kültürde tufan efsanesine rastlanmakta iken tüm öykülerde kültürel bir kahramanın varlığı ve insan ırkının yenilendiği motifinin ortaklığı dikkat çekicidir.

Oku
Karadeniz ekoloji

1929 Of ve Sürmene Büyük Sel Felaketi ile Karadeniz bölgesi sel ve heyelanları

1929 yılında Of ve Sürmene ilçelerinde yaşanan Cumhuriyet döneminin en büyük sel felaketinin ardından İstanbul Üniversitesi Trabzon’a bir heyet göndererek incelemeler yapmış ve 18 Eylül 1929 tarihli raporunda felaketin boyutlarını ortaya koymuştur.

Oku
Karadeniz Tarihi Ortadoğu Mitolojisi

Nuh tufanı Karadeniz’de mi oldu?

Amaç: Bu makalenin amacı Nuh Tufanı gerçekliğini, nedenlerini, oluş şekli ve zamanını sorgulayan kişilere dini veya bilimsel kaynaklara dayalı cevaplar aramak olmayıp, Karadeniz Tufanı teorisi ile Gılgamış Destanı ve Nuh Tufanı arasındaki benzerlik ve farklılıkları özetlemek, bugüne dek ileri sürülen delilleri ve karşı görüşleri ortaya koyduktan sonra üzerine mitoloji ve tarihten yeni ya da pek bilinmeyen kaynaklar ışında kendi katkımla değerlendirmeye çalışmaktır. Özet: Son Buluz çağı sonrasında MÖ 5600’lerde hızlı ısınma neticesinde buzulların erimesinin Akdeniz’in su seviyesini yükselmesi, o dönemde küçük bir tatlı su gölü olan Karadeniz ile arasında yer alan toprak…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!