Karadeniz Tarihi

Anapa (Sindi, Sindika, Gorgippa) ve Tmutarakan

Makale: Özhan Öztürk Sindi veya Sindika[1], Karadeniz’in kuzeydoğu sahilinde Temryuk ile Novorossiysk kentleri arasında antik bir yerleşimin adı olup, modern Anapa kenti yakınlarındadır. Adını bölgenin yerli halkı Sindilerden alan yerleşim MÖ 6-5. yüzyıllarda Yunanlılarca kolonize edilmiş olup, MÖ 430-420 tarihleri arasında Sindskaya limanında Sindi kralı Gekatei döneminde ilk sikke basımı gerçekleşmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Eski Kırım (Solhat, Staryi Krym), Karasubazar (Bilohirsk) ve Yalta

Makale: Özhan Öztürk Solhat, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin doğusunda, Akmescit’e 90 km, Kefe’ye 30 km mesafede yer alan bir kasaba olup, 13. yüzyılın ilk yarısında Batu Han tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Moğollar kasabanın istihkâmlarını güçlendirdikten sonra Altın Orda devletinin Kırım eyaletinin merkezi yapmışlar, kentin adı “Kırım” zamanla tüm yarımada ile özdeşleşmiştir. İtalyan tüccarların Solcati[1] adını verdiği yerleşim Tatarca’ya Solhat formunda geçmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Artvin (Livane, Artavani) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı döneminde Livane[1] olarak geçen Artvin kent merkezinin adı Gürcüce/Ermenice “tarla (veya verimli toprak, bağlık) kent” anlamına gelen Artavani[2] kelimesi ile ilişkili olup, Gürcüce Artvani ve Ermenice Artvini formları[3] kaydedilmiştir. Tarihi Batum-Kars yolu üzerinde yer alan Livane kenti, Çoruh nehri vadisinde ve Kuvadit dağı eteklerinde deniz seviyesinden 640 m yukarıda kurulmuş bir yerleşimdir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Rize Tarihi: Rus İşgali ve Milli Mücadele Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Rize’nin işgali 29 Ekim 1914’de Osmanlı bandıralı Alman savaş gemileri Goeben ve Breslau’nun[1] Rusya’nın Sivastopol limanını topa tutması Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne açık savaş ilanı sayılmıştır. Erzurum’da bulunan ordu sınıra kaydırılırken, İstanbul’da oluşturulan gönüllüler tugayı da Kasım ayında Rize’ye oradan Mapavri’ye getirilerek Teşkilat-ı Mahsusa üyeleri ile birlikte Rus cephesine gönderilmiştir. 1878 Berlin Antlaşması’yla Ruslara terk edilmiş bulunan Artvin kentinde konumlanan zayıf Rus birliği Osmanlı saldırısı karşısında dayanamayıp geri çekilince kent kısa bir süre için elde edilse de Aralık 1914’de Sarıkamış yenilgisi Artvin’in tekrar Rus kontrolüne geçmesini sağlamıştır.…

Oku
Karadeniz Tarihi

Pontus İsyanı: Protestan Kilisesi, Patrikhane ve Rus Çarlığı’nın Etkisi

Makale: Özhan Öztürk Protestan Kilisesinin etkisi 19. yüzyıl Anadolu’sunda özellikle Amerikalıların, başını çektiği Protestan misyoner kuruluşlarının kurduğu okullar vasıtasıyla Rum Cemaati’nin entelektüel gelişime katkıda bulunduğunu bildirmekte yarar varsa da misyonerler, eğitim alanında elde ettikleri başarıyı[1] dini alanda gösterememiş[2] bu yüzden 1850’de Babıâli tarafından Protestanlara millet statüsü tanınmasının ardından Ortodoks Rumlardan ziyade Ermenilere yönelmişlerdir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Tersanesi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’dan özellikle MÖ 4. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir gemi inşa merkezi olan[1] Sinop’u 13. Yüzyılda fetheden Selçuklular İç Kale’nin bir bölümü tersaneye dönüştürerek mevcut tersaneyi genişletmiş, Sinop tersanesinde bir Karadeniz filosu oluşturarak Karadeniz’in kuzey sahiline seferler düzenlemişlerdir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

1. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı imparatorluğu içerisinde yer alan Rum ve Ermeni toplumlarının konumu Avrupalılar özellikle Ruslar tarafından dikkatle takip edilirken, Osmanlılar yakınlaşan büyük paylaşım savaşı öncesi 2 Ağustos 1914 günü Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzalamışlardır. İngiliz donanmasının Akdeniz boyunca kovaladığı Goeben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısının Çanakkale Boğazı’ndan geçmesine izin verilmesi, İngiltere’nin bu durumu yansızlığın ihlali olarak değerlendiren bir nota vermesi üzerine, Yavuz ve Midilli adını alan gemilerin satın alındığı bildirilmiştir. Buna karşın İngilizler gemilerin mürettebat ve komutanları ile birlikte kaldığına dolayısıyla gemilerin hala düşman kontrolünde olmasına…

Oku
Karadeniz Tarihi

Kaybedilen ilk İslam Toprağı ‘Kırım’ ile Osmanlı’da Sonun Başlangıcı

Makale: Özhan Öztürk Ocak 1770’de askerlerini Hotin’e göndermeyen IV. Devlet Giray görevden alınarak yerine II. Kaplan Giray getirilmişse de Tatar hafif süvarilerinin Rus topçusuna karşı pek varlık gösteremediği anlaşıldığından Kırım’a Osmanlı askerleri ve yeni silahlar gönderilmiştir. Bunun yanı sıra “mirza” adıyla bilinen Tatar kabile liderlerinin pek çoğu Rusların yaptığı Osmanlı’nın Kırım’ı koruyamayacağı propagandasının etkisi altına girmiş ve Rusların Kırım’a bağımsızlık verileceği sözüne kanarak Han’a asker vermek istememişlerdir. Tatar mirzaları 1769 ve 1670’de Osmanlı ordusunun yenilgisine bizzat tanık olduklarından, Rus işgali yerine Rus Çarlığı’nın koruması altında yaşamayı akla yakın bulmaya başlamışlardır.…

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Osmanlı Rus Rekabeti

Makale: Özhan Öztürk 1530’da Dinyeper nehrinden teknelerle inerek Osmanlı’ya ait Özü Kalesi’ni (Cankerman) yağmalayan Kazaklar 1550-1650 arasında bir deniz gücü olarak sivrilip, etkinlik alanlarını Tuna ağzına genişlettikten sonra engellenememelerinden aldıkları cesaretle gözlerini Anadolu sahillerine dikmiştir. Kazakların Osmanlı kentlerine düzenli yağma saldırıları düzenlemeye başlamaları Karadeniz’i güvenli bir Türk gölü olarak algılanamayacağını ortaya çıkarmıştır.[1] Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon’da Rus İşgali dönemi, 1916-1917

Makale: Özhan Öztürk Anadolu’nun iç bölgelerini başkente bağlayan demiryollarının olmaması yüzünden Trabzon hem Şemsettin Sami’nin 19. yüzyılda bildirdiği gibi[1] Erzurum, Van, Bitlis, Erzincan ve İran Azerbaycanı’nın doğal limanı olduğu için iktisaden hem de savaş zamanı Doğu Anadolu’da çarpışan birliklerin ikmalini sağladığından tartışılmaz stratejik öneme sahiptir. Ruslara karşı çarpışan ve Türk Kafkas Ordusu olarak da bilinen III. Ordu, tüm ihtiyacı Trabzon limanı üzerinden sağlanmasına, nakliye çoğunlukla Yavuz, Midilli ve Hamidiye savaş gemilerinin refakatinde yapılmaya çalışılmışsa da Trabzon’un Ruslarca işgalini engelleyememiştir.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Tatarlar ve Kırım Hanlığı

Amaç:  Bu makalede Tatar halkının adının kökeni, Kırım Tatarlarının tarihi anayurdu, Tatar hanlığının kuruluşu, Osmanlı devleti ile Kırım Hanlığı ilişkileri, Rus Çarlığı ile stepler için hâkimiyet mücadelesi sonrasında Çarlık Rusya’sının Kırım’ı ilhak etmesi özet bir şekilde anlatılmaktadır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Rus Çarlığı’nın Kırım’ı ilhakı sonrası Tatar halkının durumu (1783-1939)

Kırım’da Rus toprak sahipleri ve toprak kölesi olmaya zorlanan Tatarların gönüllü göçü   1783’de II. Katerina’nın emriyle gerçekleşen Rus Çarlığı’nın Kırım’ı ilhakı sonrasında Tatarlar kitleler halinde Osmanlı imparatorluğu topraklarına göç etmeye başlarken yerlerine terhis edilmiş Rus askerleri, Kazaklar, Rumlar, Ulahlar, Ermeniler, Almanlar, Bulgarlar ve Yahudiler yerleştirilmiştir. Topraklarının bir bölümü Rus toprak sahipleri pomeşçiklere verilen Tatarlar I. Alexander’in toprak komisyonu ve Katerina’nın kararıyla toprak kölesi olarak istihdam edilemeyince Tatarlara keyfi iş yaptıramayan pomeşçikler yarımadaya dışardan toprak kölesi getirmeyi denemiş, bu çaba başarısız olunca boş kalan topraklar faklı milletlere çeşitli ayrıcalık ve…

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!