Roman empire map 117 AD
İtalya Tarihi

İtalya Tarihi: Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Roma Dönemi

İtalyan Yarımadası veya Apennine Yarımadası, İber ve Balkan yarımadalarıyla birlikte Avrupa kıtasının Akdeniz içlerinde sokulan üç büyük kolundan birisi olup, Po ovasından Sicilya’ya kuzeyden güneye yaklaşık 1.000 km boyunca uzanmaktadır. İtalyan Yarımadası batısında Tiren Denizi, güneyde İyon Denizi ve doğuda Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Apennine Yarımadası iç kısmı, adını aldığı Apennine Dağları’ndan oluşmakta olup, kuzey kısmı ise büyük ölçüde düzlüklerle, kıyıları ise genellikle uçurumlarla kaplıdır. Öncesinde İtalya adı çizme formundaki adanın ayakucu için kullanılmaktaysa da MÖ 1. Yüzyıldan sonra tüm yarımada için kullanılır olmuştur. Detaylı Bilgi İçin Bkz. İtalya Coğrafyası:…

Oku
Roma Mitolojisi

Publius Horatius Cocles (Roma Mitolojisi)

Publius Horatius Cocles, Roma Mitolojisinde Etrüsklerin Roma’yı kuşattığı ve İaniculus tepesini ele geçirdiği sırada Roma kentini Tiberius’a bağlayan ahşap köprüyü karşı tek başına kahramanca savunurken yaralanan efsanevi savaşçının adı olup, “Tek Gözlü Horatius” anlamına gelmektedir.

Oku
İtalya Tarihi

Roma İmparatorluğu Tarihi (Özet)

Roma Kentinin Kuruluş Söylencesi Roma kenti söylenceye göre 21 Nisan 753’de yarı tanrı olarak görülen Romulus ve Remus adlı iki erkek kardeş tarafından kurulmuş, kenti kimin yöneteceği veya kentin nerede kurulacağı konusunda anlaşamayan kardeşlerden Romulus, Remus’u öldürmüştür.

Oku
İtalya Tarihi

Kronolojik Roma Tarihi

Roma Kronolojik Tarihi veya Kronolojik Roma Tarihi adlı kronoloji Roma İmparatoluğu’nun başkenti Roma‘nın kuruluşundan yıkılışına dek geçen sürede olan önemli olayları kapsamaktadır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Dacia’ya (Romanya) adını veren Trakyalı kavim Daklar ve Getler

Daklar bir Trak kabilesi olmalarına karşın kültürel açıdan komşu halk İskitler ile MÖ 4. yüzyılda bölgeye gelen Keltlerden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Daklar, Antik Yunan kaynaklarında Geton, Tabula Peutingeriana gibi Latin kaynaklarında ise Dacus ve Getae adlarıyla kayıtlıdırlar. Strabon, Scythia Minor‘e dek yayılmış bu halkın en eski adının “daoi” olduğunu bildirmiştir ki bu kelime Frig dilinde “kurt” anlamına gelen “daos” ile ilişkili olmalıdır. Gerçekten de Dak ordusunun “draco“[1] adı verilen sembolü balaur[2] gövdeli, ağzını açıp uzun dilini dışarı çıkarmış kurt başlı bir yaratıktır.

Oku
Roma

Roma’nın yedi tepesi, Sette colli di Roma

Roma’nın yedi tepesi, Sette colli di Roma /ˈsɛtte ˈkɔlli di ˈroːma/ Roma‘nın yedi tepe üzerine kurulduğuna inanılmaktadır. Tiber nehrinin doğu yakasında ve tarihi kent merkezinde yer alan tepeler topluluğu olup, bunlar Antik Çağ’da Cermalus, Cispius, Fagutal, Oppius, Palatium, Sucusa ve Velia adlarıyla bilinmekteydi.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!