Karadeniz Tarihi

Sinop Tersanesi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’dan özellikle MÖ 4. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir gemi inşa merkezi olan[1] Sinop’u 13. Yüzyılda fetheden Selçuklular İç Kale’nin bir bölümü tersaneye dönüştürerek mevcut tersaneyi genişletmiş, Sinop tersanesinde bir Karadeniz filosu oluşturarak Karadeniz’in kuzey sahiline seferler düzenlemişlerdir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Tarihi: Osmanlı dönemi

Makale: Özhan Öztürk Fatih Sultan Mehmed, Sinop halkını İstanbul ve Trabzon gibi yeni fethedilen yerlere iskanla görevlendirmediği gibi avarızdan da muaf tutarak, Sinop Kalesi’ni beklemekle görevlendirmiş, kent 16. yüzyıla dek uygulanan bu sistem sayesinde hızla büyümüştür. Sinop’un nüfusuna paralel olarak liman ticareti de aynı oranda artarken, 1530 yılına gelindiğinde Sinop iskelesinin gümrük gelirleri 17 bin akçeyi bulmuştur. Sinop,  15 ve 16. yüzyıllarda kaza merkezi olarak Kastamonu Sancağı’na bağlanmış olup, 17. yüzyılda ise bölünerek Saray, Sahil, Akkaya ve Gerze kazaları ortaya çıkmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Karamürsel Tarihi (Praenetus, Drepanum, Hellenopolis)

Makale: Özhan Öztürk Karamürsel’in eski adı Praenetus[1], Arganthonius dağının kuzeyinde Sinus Astacenus’un güney girişinde antik bir kent olup, Nikea’nın 28 Roma mili kuzeybatısında yer almaktadır. Bizanslı Stephanus kentin adını Pronektos[2] olarak vermiş ve Fenikeliler tarafından kurulduğunu iddia etmiştir.

Oku
Ottoman empire map
Karadeniz Tarihi

Karadeniz’in Osmanlı Gölü Olması

Makale: Özhan Öztürk 1451 yılında tahta çıkan II. Mehmed Karadeniz trafiğini kontrol etmek için ilk adımı olarak Boğazkesen Hisarı’nı (Rumeli Hisarı) inşa ettirmiş[1] İstanbul’dan ayrılan ya da İstanbul’a gelen her gemi kontrol edilmeye çalışılmıştır.[2] II. Mehmed 1453’de harabe olarak ele geçirdiği İstanbul‘u bir imparatorluk başkentine dönüştürmek için Kuzey Karadeniz’den ucuza sağlanacak tahıl, et, tuz ve köleye ihtiyacı olduğunu anlamış ve hızlı bir fetih organizasyonuna girişerek 1461’de Trabzon, 1475’de Kefe ve Tana, 1479’da Anapa, 1484’de Likostomo (Khilia) gibi stratejik limanları fethetmiş, böylece Karadeniz’i 18. Yüzyılda Avrupa ticaretine tekrar açılana dek bir…

Oku
Painting of the Siege of Sevastopol.
Karadeniz Tarihi

Kırım Savaşı (4 Ekim 1853-30 Mart 1856)

Kırım Savaşı nasıl başladı? 22 Haziran 1853’de Rus orduları savaş dahi ilan etmeden Eflak ve Boğdan’a girerken Çar bu eylemin savaş kabul edilmemesi gerektiğini o bölgedeki Hristiyanların güvenliğini sağlamak için işgali gerçekleştirdiği iddiasıyla Avrupa devletlerini oyalamaya çalışmış hatta Viyana’da konuyu tartışmak üzere sonuçsuz kalan bir konferans da toplanmıştır. Osmanlı devleti ise 4 Ekim 1853’te Rusya’ya bir nota vererek, Eflak ile Boğdan’ın 15 gün içinde boşaltılması istemiş ama bir sonuç alınmayınca savaş fiilen başlamıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!