Ortadoğu Mitolojisi

El (Yakındoğu Mitolojisi)

El, Kuzeybatı Samilerinde tanrı anlamına gelen terim aynı zamanda Baal dışındaki tüm önemli tanrıların (Hadad, Yam ve Mot gibi) babası olarak tanımlanan, kanatlı, uzun sakallı yaşlı bir erkek formunda tasvir edilen en önemli Sami tanrısının da adıydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Dilmun (Mezopotamya Mitolojisi)

DİLMUN Mezopotamya ile İndus Vadisi arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunup, depo amacıyla kullanılan bakır madenleri ile ünlü bir diyar olup Telmun adıyla da bilinmekteydi.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Babil Kulesi (Yahudi Mitolojisi)

BABİL KULESİ Eski Ahit’e göre büyük tufandan sonra Babil ülkesinde inşa edilen kulenin adıdır. Babil kulesi Mezopotamya’da tapınma amaçlı tuğladan inşa edilen ziggurat adı verilen piramitlerin en ünlüsüdür.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ninhursag, Ninhursanga (Sümer Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Ninhursag, Ninhursanga Sümer halkının inanışında aynı zamanda ana tanrıça kabul edilen yeryüzü ve bereket tanrıçası olup, adı Sümerce “(Kutsal) Dağın Kadını” anlamına gelmekte kimi kaynaklarda Nintu (Doğumun Hanımı), Mama (Ana), Ninmah (Büyük Kraliçe), Belet-Ili (Tanrıların Hanımı) ve Ki (yeryüzü) olarak da anılmıştır. Tapınak yazıtlarında kendisinden “Cennetin gerçek ve en büyük Hanımı” olarak bahsedilirken Sümer krallarının Ninhursanga’nın sütünü içerek büyüdüklerine inanılmaktaydı. Sonradan bereket tanrıçası İnanna ve İştar ile özdeşleştirilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Babil Kraliçesi Semiramis, Sammuramat (Yakındoğu Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk SEMİRAMİS  İnsan yüzlü balık vücutlu olduğuna inanılan bir Babil tanrıçasının adı olup, Suriye’de Askalon civarında bir çölde yaşamaktaydı. Kniduslu Ktesias’in MÖ 812-783 arasında Babil veya Suriye’yi yönettiğini bildirdiği Sammuramat’ın tanrıça değil gerçek Semiramis olduğu düşünülmektedir. Bazı yazarlar ise Şemiram adlı bir Sami tanrıçasının Semiramis’e evrildiğini iddia etmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ugarit Mitolojisi

Yazı: Özhan Öztürk Kuzey Suriye’ de, Lazkiye limanına 10- 15 km. mesafede Rezene burnu üzerinde Ras Şamra adlı sit alanında yer alan Antik Ugarit kenti 1929 yılında Fransız arkeologlarca keşfedilmiş, günümüze de gerçekleştirilen 35 kazıda kentin limanı, surları, mahalleleri, sarayları hatta mezarlıkları dahi gün yüzüne çıkarılmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!