Karadeniz Tarihi

Şalpazarı Tarihi, Trabzon

Makale: Özhan Öztürk Ağasar vadisi üzerinde sahilden 15 km içerde bulunan yerleşim adını Ağasar deresinin denize döküldüğü düzlükte kurulmuş Beşikdüzü’nün eski adı Şarlı Pazarı’ndan almış olup zamanla yerel ağızda deforme olarak bugünkü haline dönüşmüştür. Ağasar vadisi Trabzon İmparatorluğu döneminde Kürtün civarına yerleşen Çepni boyunun iskân ettiği, Trabzon yerli kültürü ile etnik, kültürel, dini hatta dilsel açıdan günümüze dek sürecek hudut oluşturan bir yerleşim bölgesi özelliği göstermektedir.[1]

Oku
Karadeniz Tarihi

Beşikdüzü (Liviopolis, Yavabolu, Şarlı, Akhisar, Beşikdüzü) ve Çarşıbaşı Tarihi, Trabzon

Makale: Özhan Öztürk Modern Beşikdüzü kentinin güneydoğusunda Beşik dağı eteklerindeki Hodala (Bayırköy) mahallesinde kayalara oyulmuş şapeller bulunan yerleşim, MS 1. yüzyılda Pliny tarafından Liviopolis[1] adıyla bir liman olarak anılmış[2], Trabzon İmparatorluğu döneminde ise kente uğrayan Clavijo ise 9 Nisan 1404 tarihinde burada gecelediği kaleden Viopoli olarak bahsetmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Alaçam Tarihi (Zalihis, Hellenopontus, Leontopolis, Kömenüz), Samsun

Makale: Özhan Öztürk Zalihis[1] veya Zalikon MS 6. Yüzyılda Bizanslı coğrafyacı Hierokles’in Synecdemus adlı yapıtında “Saltos Zalihis”[2] adıyla Paphlagonia içlerinde etrafı ormanlarla çevrili bir kent olarak geçmektedir. MS 2. yüzyılda Ptolemaeus Halys nehrinin 210 stadia batısında Karadeniz’e dökülen Zalikos adlı bir nehirden bahsederken[3] Marcian, Zagorus’un 90 stadia uzağında bulunan bu nehrin ağzında, dereyle aynı adı taşıyan bir köyün varlığını da bildirmiştir. İlçe sınırlarında yapılan arkeolojik kazılarda Sivritepe, Dedetepe, Gökçeboğaztepe’de Hitit dönemine ait yerleşmeler tespit edilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Eflani (Eflaganlu, Eflugan) ve Ovacık (Ulak, Doğanlar), Karabük

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’da Amastris kentinin İç Anadolu ile bağlantısını sağlayan yol üzerindeki duraklardan birisi olduğu sanılan Eflani (Eflaganlu, Eflugan) kentinin hangi dönemde ve hangi isimle kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Safranbolu Tarihi: Dadybra, Zalifre, Zağfiranbolu (Karabük)

Makale: Özhan Öztürk Dadybra, Zalifre ve Safranbolu kelimelerinin anlamı Strabon’un sözünü etmediği yerleşimin Roma döneminde önemini kaybettiği veya bir şekilde yok olduğu düşünülebilir. Dadybra adının Bizans döneminde, Zalifre[1] adının Selçuklu döneminde kullanıldığı sanılmaktadır. Camiye dönüştürülerek Ulucami adı verilen Kıranköy’de bulunan San Stefano Kilisesi’nin 1872 tarihli onarım kitabesinde kilisenin 515 yılında inşa edildiği yazması[2] ise Safranbolu’nun geç Roma döneminden bu yana yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Boyabat, Sinop

Makale: Özhan Öztürk Sinop’un Ayancık ve Gerze ilçelerinin güneyinde, Durağan’ın batısında, Çorum’a bağlı Kargı İlçesi’nin kuzeyinde, Kastamonu’nun Taşköprü İlçesi’nin doğusunda,  Gökırmak Vadisi’nde yer alan ilçe sınırlarındaki kaya mezarları ve diğer tarihi eserlerden eski bir yerleşim merkezi olduğu düşünülmesine karşın Boyabat veya Boyabad’ın Türkleşme öncesi isimleri saptanamamıştır[1].

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!