Hint Mitolojisi

Puranalar (Hint Mitolojisi)

PURANALAR Hint Mitolojisinde eski efsaneleri içeren ve MÖ 2. yüzyılda şair Vyasa tarafından yazıldığı sanılan otuz altı kitaplık bir koleksiyonun adı olup, Sanskrit purana “Eski Devirlerden” anlamına gelmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Masalları

HİNT MASALLARI Çok sayıda etnik ve kültürel grubun yaşadığı 28 eyaletten oluşan geniş ve tarihi bir coğrafya olan Hindistan’da anlatılan masallar gerek tür gerekse teknik açıdan zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır. Hint masalları ile mitolojisi iç içe geçmiş olup, çeşitli yerel festivallerde Ramayana ve Mahabharata destanları, kimi zaman yarı insan yarı hayvan olarak da tasvir edilebilen kahraman ve tanrılar ile Tenali Raman ve Birbal gibi düzenbazların öyküleri gezgin ozanlarca anlatılmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Harivamsa, Harivamşa (Hint Mitolojisi)

Harivamsa veya Harivamşa, Mahabharata’ya ek (khila) olarak yazıldığı sanılan 16,374 dizelik çalışmanın adı olup, Harivamşa Purana adıyla da bilinmektedir. Orijinal metin Harivamşa parva ve Bhavişyat parva adlı iki bölümden oluşmaktaysa da günümüz metinlerinde (parva) Vişnu parva adlı üçüncü bir bölüm de bulunmaktadır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi Hint Mitolojisi İskandinav Mitolojisi Mitoloji Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Mitolojide Çağlar ve Dünya Tarihinin Efsanevi Dönemleri

Makale: Özhan Öztürk Kadim kültürler insanoğlunun yaşam tarzı ve çevresel faktörler üzerinde gerçekleşen büyük değişikliklere göre dünya tarihini dönemlere ayırarak sınıflandırmışlardır.

Oku
Hint Mitolojisi

Garuda (Hint Mitolojisi)

Garuda, Hint Mitolojisinde Vişnu’nun üzerine bindiği altın gövdeli bir kuşun adı olup yılanların düşmanı, kuşların kralı olduğuna inanılır. Adı Sanskritçe “kanat” anlamına gelen yaratık, insan bedeni üzerinde bir kartalın gagası ve kırmızı renkli kanatlarına sahiptir.

Oku
Upyaz showing his elder brother to Drupada
Hint Mitolojisi

Drupada (Hint Mitolojisi)

DRUPADA  Hint destanlarından Mahabharata’da başkenti Kamapilya olan Kuzey Pançala kralının adıdır. Prişata’nın oğlu olan Drupada, Drona’nın babası rişi Bhardwaja’nın vesayetinde Drona ile birlikte eğitim almıştır.

Oku
Hint Mitolojisi

Drona (Hint Mitolojisi)

DRONA Mahabharata destanında Kripa’nın kocası, Bharadvaja’nın oğlu ve Aşvathaman’ın babası olan bir rahibin adıdır. Hem Kuru hem de Pandu erkeklerinin savaş hocası (Dronaçarya) olmasına karşın savaşta Kuruların yanında yer almış, Bhişma’nın ölümünden sonra savaşın 5. Günü ordu komutanı olmuş, savaşın 14. Günü öldürdüğü Drupada’nın oğlu tarafından öldürülmüştür.

Oku
Hint Mitolojisi

Draupadi (Hint Mitolojisi)

Draupadi (Sanskrit: द्रौपदी), Hint Mitolojisinde Mahabharata’da Pançala kralı Drupada’nın olağanüstü güzellikteki kızı olup, Pandavalar adıyla bilinen 5 erkek kardeşin (Yudhişthira, Bhima, Arjuna, Nakula ve Sahadeva) ortak karısıdır. 

Oku
Hint Mitolojisi

Budist Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk BUDİST MİTOLOJİ Budizm, 29 yaşındayken yaşadığı sarayı terk edip, Patna’da 7 sene inzivaya çekildikten sonra aydınlanmayı keşfeden Şakya prensi ve düşünür Sidharta Gautama (MÖ 566-486) tarafından Brahman inancına, kurban törenlerine ve sınıf ayrıcalıklarına tepki olarak geliştirdiği felsefi öğretidir.

Oku
Hint Mitolojisi

Rakşasa, Rakshasa (Hint Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk RAKŞASA [Hint Mitolojisi] Hindu ve Budist inanışında kötü ruhlu bir iblis soyu olup, adları Sanskritçe  “yok edenler” anlamına gelmekte ayrıca insan yiyenler (Nrichakshas) veya Kravyadlar olarak da bilinmekte, dişilerine Rakşasi eğer insan görünümüdeylerse Manuşya Rakşasi denilmektedir.

Oku
Krishna
Hint Mitolojisi

Krişna (Hint Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk KRİŞNA (Sanskrit: कृष्ण ) Hint Mitolojisinde Tanrı Vişnu’nun 10 avatarından sekizinci ve en önemlisi olup, Vişnu’nun en mükemmel bedenlenmesi olduğuna inanılmaktadır. Mahabharata ve Harivamşa’da pek çok macerası anlatılan kahraman flüt çalan yakışıklı bir genç görünümünde tasvir edilmekte, Gaudiya Vaişnavi ekolü ise Krişna’nın tanrının ta kendisi olduğuna inanmaktadır. Mahabharata’ya göre Yayati’nin oğullarından birisi olan Yadu’nun soyundan gelen kahramanın ailesi destanın sonunda bir içki içme yarışması sırasında kavgaya tutuşarak yok olmuştur.

Oku
Hint Mitolojisi

Arjuna

Makale: Özhan Öztürk Arjuna, Bharata hanedanının büyük destanı Mahabharata’nın Bhagavad Gita bölümünde bahsi geçen cesur ve yakışıklı prensin adı olup, fırtına tanrısı İndra ile prenses Kunti’nin çocukları olan beş Pandu kardeşin üçüncüsüdür. Dvapara çağının en önemli figürlerinden birisi olan Arjuna’nın efsanevi adı “gümüş gibi parıldayan” anlamına gelmekte olup, Bhagavad Gita’da Krişna ona varoluşun sebebini ve insanların tanrılar hakkında bilmesi gerekenleri anlatmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!