Fin Mitolojisi

Louhi (Fin Mitolojisi)

Louhi, Fin Mitolojisinde soğuk ve kasvetli Kuzey ülkesi Pohjola’da bir kulübede yaşayan şekil değiştirebilme gibi doğaüstü yeteneklere sahip dişsiz bir cadıdır.

Oku