Yunan Mitolojisi

Midas (Yunan Mitolojisi)

MİDAS Yunan Mitolojisinde Frigya kralı Gordius’un veya tanrıça Kybele ile bir satirin (Hygin. Fab. 274) oğlu ve Orpheus‘un öğrencisi olup, Dionysos tapınımlarını organize eden sadık bir mürit ve zengin bir kraldır (Herod. i. 14; Paus. i. 4. 5).

Oku
Anadolu Mitolojisi Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Kibele, Kybele, Magna Mater, Rhea, Cybele (Anadolu Mitolojisi)

Kibele, Kybele  (Yunanca Κυβέλη) Anadolu Mitolojisinde İdaea Mater adıyla da bilinen Frigya kökenli tabiat ve bereket tanrıçası olup, Kubaba ile ilişkili olmalıdır. Yunan kültürüne Rhea adıyla girmiş, kısmen yeryüzü tanrıçası Gaia, Rhea ve Demeter ile birleştirilmiş, Frigya’da Magna Mater (Tanrıların anası) olarak anılan ana tanrıça Roma kültürüne Cybele adıyla kabul edilmiştir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Agdistis (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Agdistis (Yunanca Ἄγδιστις), Yunan Mitolojisinde Phrygialı bir hermafroditin adı olup, Attis ve Kybele kültüyle ilişkilidir. Pausanias’a göre Zeus’un rüyası sırasında saçtığı tohumlardan döllenen topraktan çıkan hem erkek hem kadın özellikleri taşıyan Agdistis adlı hermafrodit doğmuştur. Dionysos (Roma söylencelerinde Liber) tarafından sarhoş edilip ayağı cinsel organına güçlü bir iple bağlanan Agdistis uyandığında fark etmeden kendini hadım etmiştir.

Oku
Anadolu Mitolojisi

Anadolu Mitolojisi Sözlüğü

Anadolu’nun göbeğinde yer alan Çatalhöyük, tarımsal yerleşimden kent yerleşimine geçilen dünyanın en eski kenti kabul edilmektedir. Arkeolojik kazılarda ana tanrıça heykelinin yanında bulunan hayvan özellikle boğa sembolleri, ana tanrıça kültünün yanı sıra erkek verimlilik sembollerinin de kullanıldığı gök ve savaş tanrısının boğa formunda sembolize edildiğini düşündürmektedir. Anadolu uygarlığının Yunanistan ve Girit uygarlıklarını etkilediği hatta geliştirdiği sanılmakta bir başka deyişle Çatalhöyükteki boğa figürlerinin Girit’te Minotauros’a dönüştüğü, beş bin yıl içerisinde Anadolu’dan batıya doğru kültürel ve inanç kalıpları ihraç edildiği düşünülmektedir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!