Hint Mitolojisi

Mahabharata Destanı

Mahabharata veya Mahabharata Destanı Sanskritçe yazılmış on sekiz kitap (parvan) ve 220.000 manzum mısradan oluşup, Hintlilerin Ramayana’dan sonra gelen ikinci büyük kahramanlık destanının adıdır.  Dünya edebiyatındaki en uzun destan olan Mahabharata iki ayrı anlama gelmekte; Sanskritçe maha ‘büyük’ + bharata ‘atalar’ olarak düşünüldüğünde “Hindistan halkının büyük öyküsü” veya Bharata’nın efsanevi Hindistan kralının adı olduğu göz önüne alındığında “Büyük Kral Baharata” olarak çevrilebilmektedir.  

Oku