Karadeniz Tarihi

Kaşkalar

Makale: Özhan Öztürk Kaşkalar[1], Hitit kaynaklarına göre Karadeniz bölgesinde yaşayan domuz besleyip, keten dokumacılığı yapan[2] kabilelerden oluşan[3] bir halkın adı olup[4], bu halkın kendisini nasıl tanımladığı bilinmemekte, varlıklarına dair arkeolojik bir delil de henüz kaydıyla bulunmamaktadır. Kaşkalar’ın yaşadığı Karadeniz bölgesi ile Orta Anadolu arasında yer alan ve en önemli Hitit yerleşimlerinden birisi olan Maşat Höyük’te yapılan kazılarda[5] Tapikka adlı Hitit kentini Kaşkalar’ın yağmaladığı anlaşılmış bu sarayda bulunan kil tabletler okunarak yöre tarihi aydınlatılmıştır. Hitit tabletlerinde bahsi geçen Kaşka kişi adları[6] Kaşka dili hakkında pek bilgi vermediği gibi[7] Kaşka halkının Anadolu’nun…

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Sinop’ta Yunan kolonizasyonunun MÖ 700 yılı civarında başladığı düşünülmekteye de Yunan yerleşimine dair en eski arkeolojik bulgu MÖ 600 civarına tarihlenen bir mezarlık olması düşündürücüdür. MÖ 670 yılında Anadolu’yu özellikle Karadeniz Bölgesi’nin etkileyen Kimmer akınları Sinop gibi sahilde yer alan Yunan kolonilerini etkilememiştir.

Oku
Danube river
Karadeniz ekoloji

Karadeniz’e Dökülen Nehirler

Doğu Karadeniz Bölgesi Nehirleri Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük nehri 3.500 km² su toplama alanı olan Harşit Deresi olup, Giresun civarının diğer önemli nehirleri, havzaları 1 000 km²’yi bulan Yağlıdere ve Melet’tir.  Çoruh ile Harşit nehirleri arasında yer alan 260 km’lik subtropik kuşakta Karadeniz’e boşalan 30’dan fazla nehir bulunmakta olup, en önemlileri Abi Viçe[1], Fırtına, Kalopotamos[2], Karadere ve Değirmendere’dir. Bu nehirler kar ve yağmur suyundan beslenmekte olup, Nisan-Temmuz ayları arasında az, Sonbahar – Kış döneminde ise çok su taşımaktadır. 

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!