Karadeniz Tarihi

Tatar Sürgünü ve Tatarların geri dönüş mücadelesi (1939-)

Makale: Özhan Öztürk Kırım’ın Alman ordusunca işgali Nazi teorisine göre Moğollar, Kırgızlar, Tatarlar gibi halklar Rusya’nın Asyalılaşmasını sağlayarak Slav ırkının saflığını yok eden aşağı ırklar olup (Almanca untermenschen) Nazi Almanyası işgal ve kolonize etmeyi planladığı Kırım’da Tatarları istemediğini çok sayıda plan ve yetkili ağızdan dile getirmiş olup, bizzat Hitler Kırım’dan tüm yabancıların sürüleceğini ve yerlerine Romanya ve müttefiki İtalya ile arasında ihtilaf konusu olan Güney Tirol’de yaşayan Almanların yerleştirileceğini, Simferopol’un Gotenberg, Sivastopol’ün ise Theodorichhafen olarak adlandırılacağına dair planlarından bahsetmiştir. Almanlar, verimli toprak ve yeraltı kaynaklarının doğrudan kontrol edilmesini sağlayacak kolonizasyon…

Oku
Karadeniz Tarihi

Bulgaristan Türklerinin kırım ve sürgünü

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı Döneminde Bulgaristan  Osmanlılar 1393’de 3 yıllık bir kuşatmanın ardından Bulgar krallığının başkenti Tarnovo ve 1396’da Vidin’i ele geçirmiş, Niğbolu savaşının ardından da tüm Bulgaristan’a hâkim olmuştur. Leh ve Macarlar Osmanlıları bölgeden çıkarmak için Polonya kralı III. Wladyslaw (1424-1444) liderliğinde bir haçlı seferi düzenlemişlerse de 1444 Varna zaferi Balkanlardaki Osmanlı varlığını kalıcı kılmıştır. Osmanlı döneminde Bulgaristan’ı idari açıdan yeniden organize edilmiş, Rumeli beylerbeyliğine bağlanan ve çok sayıda vilayete ayrılan bölge Sofya’da ikamet eden bir beylerbeyi tarafından yönetilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!