Halkbilim

Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü I-İ

Aşağıdaki  Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü adlı kısa çalışmada efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni hatta yıldızlara ait inanma ve büyüleri bile kapsayan kültür ögeleri maddeleştirilmiş olup, aşağıda I ve İ harfi ile başlayan maddeler verilmiştir.

Oku