Anadolu Mitolojisi Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Kibele, Kybele, Magna Mater, Rhea, Cybele (Anadolu Mitolojisi)

Kibele, Kybele  (Yunanca Κυβέλη) Anadolu Mitolojisinde İdaea Mater adıyla da bilinen Frigya kökenli tabiat ve bereket tanrıçası olup, Kubaba ile ilişkili olmalıdır. Yunan kültürüne Rhea adıyla girmiş, kısmen yeryüzü tanrıçası Gaia, Rhea ve Demeter ile birleştirilmiş, Frigya’da Magna Mater (Tanrıların anası) olarak anılan ana tanrıça Roma kültürüne Cybele adıyla kabul edilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Ordu Tarihi (Kotyora, Bayramlı)

Makale: Özhan Öztürk Kotyora[1], Anabasis’te[2] Tibaren halkının topraklarında, Doğu Karadeniz sahilinde kurulmuş, Sinop kolonisi bir Yunan kenti olarak geçmektedir[3]. Arrian[4] ve Diodorus kenti Kotyora formunda anarken, Ptolemy[5] “Kotyoron”, Anonim Periplus’ta “Kotyoros” daha geç dönemde ise Suda “Kytora” terimlerini kullanmıştır[6].

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Antik Çağ ve Roma Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Hakmiş, Muwattalis (MÖ 1315-1296) döneminde Hitit Devleti’nin kuzeydoğu eyaletinin merkezi olup, hava tanrısı Nerik‘in kült merkezi olan Nerik’ te Amasya civarında olmalıdır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasya (Hakmiş, Amaseia, Amasia) Adı ve Arkeolojisi

Makale: Özhan Öztürk İris nehri kıyısında kurulup, çağlar boyu topografik konumu değişmeyen Amasia veya şimdiki adıyla Amasya kenti, tarihçi Strabon’un vatanı , Pontus prenslerinin ikametgâhı ve Domitian dönemine dek Roma İmparatorluğu’nun serbest kentlerinden birisidir. Amasia kentinin Hakmiş, Hakpiş, Hakpissa adlarıyla bilinen Hitit yerleşimiyle ilişkili olduğu sanılmaktadır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Kaşkalar

Makale: Özhan Öztürk Kaşkalar[1], Hitit kaynaklarına göre Karadeniz bölgesinde yaşayan domuz besleyip, keten dokumacılığı yapan[2] kabilelerden oluşan[3] bir halkın adı olup[4], bu halkın kendisini nasıl tanımladığı bilinmemekte, varlıklarına dair arkeolojik bir delil de henüz kaydıyla bulunmamaktadır. Kaşkalar’ın yaşadığı Karadeniz bölgesi ile Orta Anadolu arasında yer alan ve en önemli Hitit yerleşimlerinden birisi olan Maşat Höyük’te yapılan kazılarda[5] Tapikka adlı Hitit kentini Kaşkalar’ın yağmaladığı anlaşılmış bu sarayda bulunan kil tabletler okunarak yöre tarihi aydınlatılmıştır. Hitit tabletlerinde bahsi geçen Kaşka kişi adları[6] Kaşka dili hakkında pek bilgi vermediği gibi[7] Kaşka halkının Anadolu’nun…

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Kenti ve Civarındaki Arkeolojik Kazı ve Bulgular

Makale: Özhan Öztürk Türk Tarih Kurumu adına 1951- 1954 yılları arasında Ekrem Akurgal ve Afif Erzen’in başkanlığında Ludvig Bodde’in de katıldığı Sinop kazıları, Karadeniz kıyılarının İonlar tarafından hangi tarihte kolonize edildiğini araştırmak için yapılmıştır[1]. Kazılarda yerleşmenin, Karadeniz’in batı, kuzey ve geri kalan güney kıyılarında olduğu gibi, MÖ 650 tarihlerinden sonra başladığı ortaya konulmuş, Demirciköy yakınlarındaki Kocagöz höyüğü sondajlarında İlk Tunç Çağı’ndan kalma 3 katman tespit edilmiş ayrıca geç Frig stilinin MÖ 580-550 sıralarına tarihlendiğini gösteren toplu buluntular elde edilmiştir[2].

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!