Hristiyanlık

St. Paul, Aziz Paulus, St. Paul, Pavlus

St. Paul, Aziz Paulus, St. Paul, Pavlus, Hıristiyan Mitolojisinde Pavlik Kiliselerin kurucusu, ilk Hıristiyan keşiş ve ermişin adı olup, Havarilerinin döneminin en önemli karakteri kabul edilmektedir. Şam yolunda İsa’nın kendisine görünmesiyle Hıristiyan olan aziz MS 1. Yüzyılın ortalarında Hıristiyanlık inancını yaymak için Anadolu’yu adım adım dolaşarak çok sayıda kilise kurmuştur.

Oku
Hristiyanlık

Mecdelli Meryem (Hıristiyanlık)

 Mecdelli Meryem, Magdalalı Meryem (Maria Magdalena veya Mary Magdalene), Hıristiyan Mitolojisinde Yeni Ahit’in Markos ve Yuhanna İncillerine göre çarmıha gerildikten sonra dirilen İsa peygamberi görünce imana gelmiş bu yüzden kilise tarafından ermiş ilan edilen bir kadındır (Yuhanna 20:11–17).

Oku
Hristiyanlık

Aziz Markos, Mark the Evangelist (Hıristiyanlık)

Aziz Markos veya Evanjelist Markos İngilizce: Mark the Evangelist, Latince: Marcus; Yunanca: Μᾶρκος; İbranice: מרקוס‎) Hıristiyan Mitolojisinde Barnabas’ın kuzeni ve İsa‘nın havarisi Petrus’un (Simun) yakın arkadaşının adı olup, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerden ikincisine adını vermiştir.

Oku
Hristiyanlık İstanbul

I. Konstantine, Büyük Konstantine, Aziz Konstantine (Hıristiyan Mitolojisi)

I. Konstantine  (280–337), Büyük Konstantine ve Aziz Konstantine adlarıyla bilinen ilk Doğu Roma İmparatorunun (306-337) adı olup, Hıristiyanlara din özgürlüğü tanımakla kalmamış, tüm imparatorluğun pagan inanç sistemini terk ederek yerine bu tek tanrılı dini getirdiği için aziz ilan edilerek kutsanmıştır.

Oku
Hristiyanlık

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ (Hristiyan Mitolojisi)

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ Hıristiyan inancında Tanrının oğlu ve kutsal üçlemenin (Baba, oğul, kutsal ruh) bir parçası olduğuna dahası insanlığın günahlarının karşılığını ödemek için yeryüzüne Mesih olarak indiğine inanılan, Hıristiyanlık dininin kurucusunun adıdır. İbranice Jesus ‘kurtarıcı’ anlamına gelmekte olup, Eski Mısırlıların güneş için kullandığı Yes kelimesiyle ilişkili olmalıdır. İsa’nın ikinci adı Christ’ın de Hint tanrısı Krişna ve Eski Mısırlıların güneş anlamında kullandığı diğer terim olan Kris ile ilişkili olması muhtemeldir.

Oku
Hristiyanlık

İkona (Hıristiyanlık)

İKONA (Yunanca ikon εἰκών ‘resim’ kelimesinden ) Rum Ortodoks ve Doğu Katolik kiliselerinde tahta pano üzerine tutkallı boyalarla yapılıp, yağlı vernikle parlatılan İsa, Meryem veya aziz konulu tasvirlerinin adı olup çoğunlukla rahiplerce yapılmaktaydı.

Oku
Pentecost mosaic
Hristiyanlık

Hamsin Yortusu (Hıristiyan Mitolojisi)

Hamsin Yortusu, Pentikost, Pentekost (Yunanca πεντηκοστή)  Hıristiyanlıktaki başlıca bayramlardan birisi olup, tarihi, yıllara göre farklılık gösterip genelde Mayıs veya Haziran aylarına denk gelmekte Paskalya Bayramı’ndan yedi hafta sonra, 50. günde kutlanmaktadır.

Oku
Hristiyanlık

Aziz George, Saint Gregory, Büyük St. George (Saint Gregory the Great)

Aziz George, I. Saint Gregory, Büyük St. George (Saint Gregory the Great), Papa St. George, Papa I. Gregorius, Büyük Gregorius, (İtalyanca: Gregorio I, İngilizce: Gregory I, Fransızca: Grégoire I) Hıristiyan Mitolojisinde (540? – 604) Kilise doktorlarından birisi olan Papa Büyük Gregory ölümünün ardından Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Patrikhaneleri ve Anglikan kilisesi tarafından aziz kabul edilmiş, Reformist Calvin tarafından ise “son iyi papa” olarak anılmıştır.

Oku
Okültizm

Gnostizm

GNOSTİSİZM Antik Yunan felsefesi ile Hıristiyanlığın görüşlerini kaynaştırmaya çalışan MS 1-6. Yüzyıllara damgasını vurmuş ezoterik dini akımlar için kullanılan genel terimdir.

Oku
Hristiyanlık İslam Türk Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Azrail

AZRAİL Yahudi Mitolojisinde Tanrının emriyle insanların canını almakla görevlendirilen ölüm meleği olup, İbranice “güçlü” anlamına gelmektedir. 

Oku
Hristiyanlık İslam

Melek nedir? Meleklerin özellikleri ve görevleri

Yazı: Özhan Öztürk MELEK Çeşitli kültürlerde Tanrı ile insanlar arasında aracılık ettiklerine inanılan tanrının habercisi olmalarının yanı sıra insanlara bir şeyler öğretmek, emir vermek kader hakkında bilgilendirmek ya da yardım etmek çeşitli görevleri yerine getiren ruhsal varlıkların adıdır. Yahudi, Hıristiyan, Zerdüştlük ve İslam mitolojilerinde kanatlı insan formunda tasvir edilen göksel varlıklar olan melekler Yunanca “elçi” anlamına gelen Angelos kelimesinin ödünçlenmesiyle batı dillerine kabul edilirken yardımsever varlıklar olarak kabul görmüşlerdir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!