Hint Mitolojisi

Vishnu, Vişnu ve Vişnuizm (Hint Mitolojisi)

Vishnu, Vişnu Hint Mitolojisinde Brahma ve Şiva ile birlikte Hint panteonun en önemli üç tanrısından (Trimurti) birisi olup, Purusottama (en yüksek tanrı) lakabıyla bilinip, evrenin koruyucusu kabul edilmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Varuna (Hint Mitolojisi)

VARUNA Hint Mitolojisinde Vedalarda gökyüzü, su ve göksel okyanus tanrısı olup, aynı zamanda kanunların ve yeraltı dünyasının da efendisi olarak görülmektedir. Varuna, Makara adlı bir timsah benzeri bir deniz yaratığının üzerine ata biner gibi binerek dolaşmakta, sürekli gözlediği veya Şpaşah adı verilen casuslarına izlettiği insanları yargılayıp, kötü olanları cezalandırmaktadır.

Oku
Hint Mitolojisi

Upanişad, Upanişadlar (Hint Mitolojisi)

UPANİŞADLAR Hint Mitolojisinde Vedaların felsefî yorumlarını içeren ve büyük bölümü MS 6. yüzyıldan kalma yaklaşık 150 civarında eserden oluşan kutsal metinlerin adı olup, Vedaların tamamlayıcısı ve sonu (Vedanta) olarak kabul edilmektedirler.

Oku
Hint Mitolojisi

Şiva, Shiva (Hint Mitolojisi)

Şiva, Shiva Hint Mitolojisinde Trimurti adı verilen büyük tanrılar üçgenindeki tanrılardan birisinin adı olup, Brahma ‘yaratıcı’, Vişnu ‘koruyucu’ iken Şiva ‘yıkım ve rejenerasyondan sorumludur. Vişnu inancı Kuzey Hindistan’da İndus vadisindeki Aryanlara dayanmakta olup, Vedik dönemde fırtına, şimşek ve yangın gibi doğanın yıkıcı gücünün kişileştirilmiş formu olan Rudra epik dönemde Şiva’ya dönüştürüldüğü sanılmaktadır. Şaivitler, Şiva’nın nihai gerçek olduğuna inanırlarken Smarta mezhebinde tanrının 5 başlangıç formundan birisi kabul edilmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Sarasvati (Hint Mitolojisi)

Sarasvati (Sanskritçe सरस्वती), Hint Mitolojisinde yazma, öğrenme ve konuşmanın koruyucusu, bilgi, müzik, sanat ve bilim tanrıçası olan bir nehir tanrıçasıdır. Brahma’nın eşi olup, Lakşmi ve Parvati ile birlikte bir tanrıça üçlüsü oluşturmakta ve Brahma, Vişnu ile Şiva’dan oluşan tanrı üçlemesine evrenin yaratılış, düzen ve yıkımını sağlamakta yardım etmektedir. Sanskrit dilini ve Devanagari alfabesini bulduğuna inanılıp, Caynacıların da saygı gösterdiği tanrıça Budistlerce Gautama Buda’nın öğretisinin koruyucusu olarak görülmekte, Brahma’nın karısı olduğu için Brahmi de denilmekte, Burma’da ise Thurathadi adıyla bilinmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Sadhu, Yogi, Sanyasi (Hint Mitolojisi)

SADHU  veya saddhu kendini dünya nimetlerinden soyutlamış, meditasyon yoluyla evrensel ruha karışmak isteyen Hindu çilekeşleri olup, Sanskritçe sadhu “İyi adam; kutsal adam” anlamına gelmekte ayrıca Yogi ve Sanyasi adlarıyla da bilinmektedirler.

Oku
Hint Mitolojisi

Ravana (Hint Mitolojisi)

RAVANA (Tamil: இராவணன், Telugu: రావణ, Sanskrit: रावण, Malayalam: രാവണൻ),Sinhala: මහා රාවණා) Ramayana destanında Lanka (Seylan) adasının iblis (Rakşasa) kralının adı olup, Kefaret ve bağlılığından dolayı Brahma veya Şiva tarafından tanrılar veya iblisler tarafından yaralanmaz hale getirilen Ravana ancak bir kadın yüzünden öldürülebilirdi.

Oku
Hint Mitolojisi

Puranalar (Hint Mitolojisi)

PURANALAR Hint Mitolojisinde eski efsaneleri içeren ve MÖ 2. yüzyılda şair Vyasa tarafından yazıldığı sanılan otuz altı kitaplık bir koleksiyonun adı olup, Sanskrit purana “Eski Devirlerden” anlamına gelmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Nandi (Hint Mitolojisi)

Nandi (Sanskrit: नन्दि, Tamil: நந்தி,, Hint Mitolojisinde Hinduizm’in en önemli tanrılarından birisi olup, Şiva’nın üzerine binip yolculuk ettiği süt beyazı renkli boğa formunda tasvir edilmekte adı “memnun” anlamına gelmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Nakula (Hint Mitolojisi)

Nakula,  Hint Mitolojisinde Mahabharata destanında 5 Pandava kardeşten dördüncüsü ve Sahadeva’nın ikizi olup, mitolojik babası Nasatya Aşvin’dir. Kunti ile Pandavalar Hastinapura’ya gittiğinde Nakula, Drona’nın gözetiminde okçuluk ve kılıç eğitimi almış gösterdiği başarı yüzünden Maharathi unvanını almıştır.

Oku
Hint Mitolojisi

Naga (Hint Mitolojisi)

NAGA Hint Mitolojisinde Bhogavati şehrinin altında Patala adı verilen sulak bölgelerde yaşayan yarı yılan yarı insan bir ırkın adı olup, nehir, pınar ve kuyuların koruyucusu olduklarına inanılmaktaydı.

Oku
Hint Mitolojisi

Marutlar: Marutas, Marutagana (Hint Mitolojisi)

Marutlar, Marutas, Marutagana Hint Mitolojisinde Rigveda’da İndra’nın hizmetkârı ve Rudra’nın Prişni adlı inekten doğma oğulları olarak geçen önemsiz fırtına tanrılarının adıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!