Hint Mitolojisi

Hint Masalları

HİNT MASALLARI Çok sayıda etnik ve kültürel grubun yaşadığı 28 eyaletten oluşan geniş ve tarihi bir coğrafya olan Hindistan’da anlatılan masallar gerek tür gerekse teknik açıdan zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır. Hint masalları ile mitolojisi iç içe geçmiş olup, çeşitli yerel festivallerde Ramayana ve Mahabharata destanları, kimi zaman yarı insan yarı hayvan olarak da tasvir edilebilen kahraman ve tanrılar ile Tenali Raman ve Birbal gibi düzenbazların öyküleri gezgin ozanlarca anlatılmaktadır.

Oku
Upyaz showing his elder brother to Drupada
Hint Mitolojisi

Drupada (Hint Mitolojisi)

DRUPADA  Hint destanlarından Mahabharata’da başkenti Kamapilya olan Kuzey Pançala kralının adıdır. Prişata’nın oğlu olan Drupada, Drona’nın babası rişi Bhardwaja’nın vesayetinde Drona ile birlikte eğitim almıştır.

Oku
Hint Mitolojisi

Drona (Hint Mitolojisi)

DRONA Mahabharata destanında Kripa’nın kocası, Bharadvaja’nın oğlu ve Aşvathaman’ın babası olan bir rahibin adıdır. Hem Kuru hem de Pandu erkeklerinin savaş hocası (Dronaçarya) olmasına karşın savaşta Kuruların yanında yer almış, Bhişma’nın ölümünden sonra savaşın 5. Günü ordu komutanı olmuş, savaşın 14. Günü öldürdüğü Drupada’nın oğlu tarafından öldürülmüştür.

Oku
Hint Mitolojisi

Draupadi (Hint Mitolojisi)

Draupadi (Sanskrit: द्रौपदी), Hint Mitolojisinde Mahabharata’da Pançala kralı Drupada’nın olağanüstü güzellikteki kızı olup, Pandavalar adıyla bilinen 5 erkek kardeşin (Yudhişthira, Bhima, Arjuna, Nakula ve Sahadeva) ortak karısıdır. 

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Mitolojisi Sözlüğü (K-M)

Hint Mitolojisi Sözlüğü adlı alfabetik sözlük çalışmamda  Hinduizmin esasları, Hint tanrıları, Hindu destanları ve efsanelerini maddeleştirmeye çalıştım.

Oku
Hint Mitolojisi

Mahabharata Destanı

Mahabharata veya Mahabharata Destanı Sanskritçe yazılmış on sekiz kitap (parvan) ve 220.000 manzum mısradan oluşup, Hintlilerin Ramayana’dan sonra gelen ikinci büyük kahramanlık destanının adıdır.  Dünya edebiyatındaki en uzun destan olan Mahabharata iki ayrı anlama gelmekte; Sanskritçe maha ‘büyük’ + bharata ‘atalar’ olarak düşünüldüğünde “Hindistan halkının büyük öyküsü” veya Bharata’nın efsanevi Hindistan kralının adı olduğu göz önüne alındığında “Büyük Kral Baharata” olarak çevrilebilmektedir.  

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!