bali island indonesia temple statues gods mythology
Endonezya Mitolojisi

Bali Adası Mitolojisi

BALİ MİTOLOJİSİ Endonezya’ya bağlı Bali adası mitolojisi Hinduizm, daha eski animist gelenekler ve son dönemde yayılan İslami inançların etkisinde kalmıştır.  Bali adası kendine özgü kültür ve inanışına karşın genel olarak Endonezya Mitolojisi içerisinde  değerlendirilebilir. 

Oku
Hint Mitolojisi

Upanişad, Upanişadlar (Hint Mitolojisi)

UPANİŞADLAR Hint Mitolojisinde Vedaların felsefî yorumlarını içeren ve büyük bölümü MS 6. yüzyıldan kalma yaklaşık 150 civarında eserden oluşan kutsal metinlerin adı olup, Vedaların tamamlayıcısı ve sonu (Vedanta) olarak kabul edilmektedirler.

Oku
Hint Mitolojisi

Nandi (Hint Mitolojisi)

Nandi (Sanskrit: नन्दि, Tamil: நந்தி,, Hint Mitolojisinde Hinduizm’in en önemli tanrılarından birisi olup, Şiva’nın üzerine binip yolculuk ettiği süt beyazı renkli boğa formunda tasvir edilmekte adı “memnun” anlamına gelmektedir.

Oku
Halkbilim

Mudra (Hinduizm, Budizm)

MUDRA Hinduizm ve Budizm’de iki elin belirli bir pozisyonda birbirine kenetlenmesi şeklinde gerçekleştirilen sembolik ve ayinsel işaretin adı olup, Tantrik ayinlerde 108 ayrı mudranın kullanıldığı bilinmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Manu (Hint Mitolojisi)

MANU Hint Mitolojisinde ilk insanın adı ve Sanskritçe kanun kuralları Manusmrti’nin hazırlayıcısı olup, “adam” ve “düşünmek” anlamlarına gelen ‘man’ kelimesiyle ilişkilidir.

Oku
Mitoloji

Swastika, Svastika ve Gamalı Haç (Mitoloji)

Swastika veya Svastika, Kolları sağa doğru açı yapmış eşkenar haç formunda saat yönünde/saate karşı yönde bakan mistik bir motifin olup, Hinduizm, Budizm ve Caynacılık’ta kutsal bir sembol olarak kabul edilmektedir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!