Hint Mitolojisi

Upanişad, Upanişadlar (Hint Mitolojisi)

UPANİŞADLAR Hint Mitolojisinde Vedaların felsefî yorumlarını içeren ve büyük bölümü MS 6. yüzyıldan kalma yaklaşık 150 civarında eserden oluşan kutsal metinlerin adı olup, Vedaların tamamlayıcısı ve sonu (Vedanta) olarak kabul edilmektedirler.

Oku
Hint Mitolojisi

Nandi (Hint Mitolojisi)

Nandi (Sanskrit: नन्दि, Tamil: நந்தி,, Hint Mitolojisinde Hinduizm’in en önemli tanrılarından birisi olup, Şiva’nın üzerine binip yolculuk ettiği süt beyazı renkli boğa formunda tasvir edilmekte adı “memnun” anlamına gelmektedir.

Oku
Halkbilim

Mudra (Hinduizm, Budizm)

MUDRA Hinduizm ve Budizm’de iki elin belirli bir pozisyonda birbirine kenetlenmesi şeklinde gerçekleştirilen sembolik ve ayinsel işaretin adı olup, Tantrik ayinlerde 108 ayrı mudranın kullanıldığı bilinmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Manu (Hint Mitolojisi)

MANU Hint Mitolojisinde ilk insanın adı ve Sanskritçe kanun kuralları Manusmrti’nin hazırlayıcısı olup, “adam” ve “düşünmek” anlamlarına gelen ‘man’ kelimesiyle ilişkilidir.

Oku
Mitoloji

Swastika, Svastika ve Gamalı Haç (Mitoloji)

Swastika veya Svastika, Kolları sağa doğru açı yapmış eşkenar haç formunda saat yönünde/saate karşı yönde bakan mistik bir motifin olup, Hinduizm, Budizm ve Caynacılık’ta kutsal bir sembol olarak kabul edilmektedir.

Oku
Isa Mesih Haç cross Jesus Christianty
Hristiyanlık

Haç (Hıristiyan Mitolojisi)

HAÇ Birbirlerini 90° açı ile kesen iki çizgi veya çubuktan meydana gelen şekil İsa’nın çarmıha gerilerek ölümünün sembolize edilmiş formu (Crucifix) olup, Hıristiyanlığın sembolüdür. Birbirini dik kesen iki ahşap çubuktan meydana gelen haç ilk zamanlar din şehitlerinin mezarlarını süslemek amacıyla kullanılırken zamanla tüm Hıristiyan mezarlarından kullanılan bir sembol olmuştur.

Oku
Ganges, India
Hint Mitolojisi

Ganj (Hint Mitolojisi])

Ganges, Ganga veya Ganj, Hint Mitolojisinde tüm nehirlerin anası olduğuna ve küçük kız kardeşi Uma ile birlikte cennete yaşadığına inanılan bir nehir tanrıçasının adıdır.

Oku
Hint Mitolojisi

Rigveda, Rig Veda (Hint Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk RİGVEDA  Hinduizm’in kutsal metinleri olan Veda’ların en eski ve en önemlisinin adı (diğer üçü: Yacur, Sama, Atharva) olup aynı zamanda dünyanın en eski dini yazmasıdır.

Oku
Hint Mitolojisi Mitoloji

Tamil Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk TAMİL MİTOLOJİSİ Tamil Nadu adı verilen Güney Hindistan, Sri Lanka ile Maldivler’in otokton halkı olan Tamil halkının dini inançları ve mitolojisi Hindu öncesi İndus vadisi – Dravid, Vedik ve Ortodoks Hindu inançlarının karışımıdır.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Mitolojisi Sözlüğü (K-M)

Hint Mitolojisi Sözlüğü adlı alfabetik sözlük çalışmamda  Hinduizmin esasları, Hint tanrıları, Hindu destanları ve efsanelerini maddeleştirmeye çalıştım.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Mitolojisi Sözlüğü (A)

Hint Mitolojisi Sözlüğü adlı alfabetik sözlük çalışmamda Hint tanrıları, Hindu destanları ve efsanelerini maddeleştirmeye çalıştım.

Oku
Hint Mitolojisi

Hint Mitolojisi

Hinduizm ama özellikle Sanskrit edebiyatı (Ramayana ve Mahabharata gibi manzum eserler ve Puranalar) ile Güney Asya’nın diğer dini eser ve anlatılarından beslenmekte olup, Hint ve Nepal kültürü içerisinde yer almaktadır. Hint mitolojisi süreklilik ve bütünlük arz eden tek parçalı bir yapı olmayıp, farklı bölgelerde farklı zamanlarda gelişmiş mezheplerin tarihi ve felsefi yorum ve anlayışlarının bir arada toplanmış halidir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!