Black and white crop of full engraving plate scan - from Plate 5 of the work "A second series of the monuments of Nineveh: including bas-reliefs from the Palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud ; from drawings made on the spot, during a second expedition to Assyria" (WH Layard)
Ortadoğu Mitolojisi

Anzu (Yakındoğu Mitolojisi), İmdugud (Sümer Mitolojisi)

Anzu, Babil halkının inanışında kuş tanrıça Siris’in güney rüzgârı ve şimşekle özdeşleştirilen oğlu aslan başlı fırtına kuşunun adıdır. Apsu’nun başlangıç sularından doğan Zu ile annesi Siris ateş ve su solumaktaydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Anunnaki (Yakındoğu Mitolojisi)

Anunnaki, Mezopotamya Mitolojisi‘nde Sümer’de on iki büyük tanrıdan oluşan panteonun dışında, kimi görevlerde iş gördürülen ya da atanan yeraltı tanrıların adı olup, Anunna, Anunnake, Ennugi olarak da bilinmekteydiler.

Oku
The Dagon bas-relief from Nimrud, discovered by Austen Henry Layard in 1845/7.
Ortadoğu Mitolojisi

Dagon (Yakındoğu Mitolojisi)

DAGON Yakındoğu Mitolojisinde yarı insan yarı balık formunda tasvir edilen Filistin bereket ve tahıl tanrısının adı olup, aynı zamanda kültürel kahraman gibi karasabanın mucidi kabul edilmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Ninurta, Ningirsu, Nimurta, Nimuraş (Sümer-Babil Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk NİNURTA [Yakındoğu Mitolojisi] Sümer-Akad halklarının inanışında yağmur, bereket, savaş, avcılık, fırtına, sel ve güney rüzgârının tanrısının adı olup, Enlil veya Bel ile İnnini’nin oğludur.

Oku
Mesopotamian religion
Ortadoğu Mitolojisi

Mezopotamya Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk Mezopotamya Mitolojisi, Günümüzde Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Suriye ve Kuveyt’in bulunduğu Fırat ve Dicle havzalarında MÖ 4200- MÖ 1000 arasında yaşamış Sümerler, Doğu Samileri (Akad, Asur, Babil) ile sonradan bölgeye gelen Arami ve Haldiya halklarının çok tanrılı inanç ve söylencelerinin konusudur.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Enlil (Sümer Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Enlil, Sümerce Kur-Gal ‘Büyük dağ’ ve Nunamnir adlarıyla da bilinen yeryüzü, rüzgâr ve fırtına tanrısı olup, gök tanrı An’ın oğlu, Aruru’nun kardeşi ve her iki panteonun da en önemli tanrısıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!