Çin Mitolojisi

Deniz Tanrıçası Ma Tsu, Mazu (Çin Mitolojisi)

Ma Tsu, Mazu (媽祖, 妈祖, 媽祖婆, 妈祖婆, 天后), Çin Mitolojisinde Tayvan adalarından birisine adını veren Taoist yeryüzü ve deniz tanrıçası olup, T’ien Fei ve T’ien Hou olarak da bilinmekte, Çince Ma zu “Ana ata” anlamına gelmektedir.

Oku
Hint Mitolojisi

Budist Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk BUDİST MİTOLOJİ Budizm, 29 yaşındayken yaşadığı sarayı terk edip, Patna’da 7 sene inzivaya çekildikten sonra aydınlanmayı keşfeden Şakya prensi ve düşünür Sidharta Gautama (MÖ 566-486) tarafından Brahman inancına, kurban törenlerine ve sınıf ayrıcalıklarına tepki olarak geliştirdiği felsefi öğretidir.

Oku
Halkbilim Slav Mitolojisi

Domovoi

Yazı: Özhan Öztürk Domovoi (Rusça  домово́й), Rus köy evlerinde yaşadığına inanılan erkek ev ruhları olup, ‘Efendi’, ‘Büyükbaba’ (Deduşka) ve Arkadaş (Çelovek) adlarıyla da bilinmekteydi. Domovoi, yüzü beyaz sakallarla kaplı, yaşlı ve küçük bir adam görünümünde olup, bazı anlatılarda tüm vücudu kıllarla kaplı olarak tasvir edilen bir çeşit brownie (tomte veya ev iyesi) varyantıdır.

Oku
Laozi (also Lao-Tzu /ˈlaʊˈdzʌ/[1] or Lao-Tze, Chinese: 老子; pinyin: Lǎozǐ, literally "Old Master") was an ancient Chinese philosopher and writer
Çin Mitolojisi

Lao Zi, Lao Tsu, Lao Tse, Lao Tzu, Laotze veya Laozi

Makale: Özhan Öztürk Lao Zi (Çince 老子 ‘Yaşlı Bilge’), Lao Tsu, Lao Tse, Lao Tzu,  Laotze veya Laozi Taoizmin kurucusu ve Tao Te Ching kitabının yazarı Çinli filozofun adı olup, zamanla tanrılaştırılmıştır. Lao Tzu simyacı ve çömlekçilerin koruyucusu ve 3 San Ching’den birisi kabul edilmektedir.

Oku
Çin Mitolojisi

Konfüçyüs (Confucius) ve Konfüçyüsçülük

Makale: Özhan Öztürk Konfüçyüs (Çince: 孔夫子, Latince: Confucius, “Üstad Kong” Çince 孔子, Kǒng Zǐ, Wade-Giles: K’ung-tzǔ) MÖ 551- 479. Zhou Hanedanlığı döneminde Çin’de yaşamış, Konfüçyüsçülüğün kurucusu ünlü filozof ve politik teorisyenin lakabı Kong-(fu)-zi’nin Latinize formu olup, Üstat Kong anlamına gelmektedir.

Oku
Çin Mitolojisi Halkbilim

Çin’de Anne-Baba Sevgisi, Atalara Saygı Eğitimi: Erh Shih Ssu Hsiao

Yazı: Özhan Öztürk Çin’de evlatların dindarlığına dair çoğu abartılı fedakârlıkları içeren 24 bireysel örnek, atalara saygıyı öğretmek için çocukların eğitiminde kullanılmaktaydı. Erh Shih Ssu Hsiao adıyla bilinen Anne-Baba Sevgisinin abartılı ama örnek olması beklenen örnekleri aşağıdadır:

Oku
Mitoloji

Tekboynuz (Unicorn)

Makale: Özhan Öztürk Tekboynuz (Unicorn), alnında genellikle spiral formda tek boynuzu olan efsanevi beyaz bir at olan doğaüstü bir yaratık olup, pek çok kültürde ölümsüzlük, güç, adalet ve saflığın sembolü kabul edilmekteydi. Batıda Unikorn adıyla bilinip bembeyaz Doğu’da ise renkli olarak tasvir edilen atın vatanının Hindistan olduğuna inanılmaktaydı.

Oku
Halkbilim İslam Okültizm

Cinler

Cinler, Arap inancına göre tanrının insandan binlerce yıl önce sıcak çöl rüzgârından veya siyah ve dumansız ateşten yarattığı varlıkların adıdır. İnanışa göre saydam buhar veya alevden bedenlere sahip olan cinler şekil değiştirerek insan veya hayvan formunda görünebilir, kendilerini büyütüp, küçültebilirler. Cinler iyi huylu ve güzel veya iğrenç görünümlü ve kötü huylu olabilirler ki kötü cinlerin en güçlü ırkı İfritler olarak adlandırılmaktadır. Uzun ömürlü olan cinler ölümsüz değildir, diğer cinler, insanlar hatta kayan yıldızlar tarafından öldürülebilmektedirler. Cinlerde tıpkı insanlar gibi yiyip içen birbirleriyle hatta insanlarla evlenebilen varlıklar olarak tasvir edilmektedir ki…

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!