San Galgano Abbey Tuscany
İtalya Tarihi

İtalya Ortaçağ Tarihi: Karanlık Çağlar

Kuzey Almanya’dan geldiği sanılan Lombardlar diğer Germen kabileleri gibi Aryan mezhebinden olup, 6. yüzyılın başlarında Macaristan’ın güneyine 568‘de ise oradan Kuzey İtalya’ya girmişlerdir. 572’de Po ovasının kuzeyini tamamen ele geçiren Lombardlar başlangıçta askeri kamplarda yaşamakla birlikte Pavia bir Lombard başkenti olarak ortaya çıkmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Old photos of Sukhumi, capital of Abkhazia
Karadeniz Tarihi

Sohum (Sebastopolis, Tskhumi, Aqwa) ve Tuapse

Makale: Özhan Öztürk Sebastopolis’in ardılı olup, İskurçe’den 12 mil uzaklıkta yer alan Sohum kentinin (Abhazca: Аҟəа / Akva; Gürcüce: სოხუმი / Sohumi; Rusça: Сухум / Suhum) adının orijini belirsiz olmakla birlikte Sebastopolis yerine Osmanlı döneminde kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Rize Tarihi: Antik Çağ’dan Osmanlı Dönemine

Makale: Özhan Öztürk Rize ve civarında Arkeolojik bulgular İ. Kılıç Kökten’in 1944-45 yıllarında Karadeniz Bölgesi’nde yaptığı arkeolojik araştırmalarda Trabzon il sınırına yakın bir mevkide bulunan bir mağarada Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda insan yerleşimine dair kanıtlar[1] dışında bir bulguya rastlanmamışsa da 1998 yılında Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi’nin batısında dereden 200 m kadar yüksekte konumlanmış Dikkaya köyü[2] Nahra mevkiinde dört adet tunç balta bulunmuştur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Akçaabat Tarihi (Platana, Pulathane, Akçaova, Akçaabat), Trabzon

Makale: Özhan Öztürk Trabzon’un 13 km batısında yer alan Platana[1] kenti İslam öncesi bir yerleşim olmakla birlikte hangi dönem kurulduğu bilinmemektedir. Platana, Yunanca “çınar ağacı” anlamına gelmekte olup[2] pek çok antik toplum gibi Yunanlılar’ın da bu ağacı kutsal kabul etmesine atfen verilmiş olmalıdır[3]. Platana, karayele karşı korunaklı olduğu için[4] kötü havalarda Daphnous mevkiindeki Trabzon limanına iyi bir alternatif olmuş,  10 – 11 Nisan 1404 tarihinde Clavijo’nun gemisi kötü hava şartlarından burada demirlemiş, 17 Eylül 1405 tarihinde Trabzon’dan kalkan fındık yüklü bir Ceneviz gemisi de ters rüzgârlar nedeniyle buraya demirlemek zorunda…

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon Merkez İlçe Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı döneminde “Nefs-i Trabzon” adıyla bilinen kent Trabzon sancağının idâri merkezi konumunda olup, Değirmendere ile Ayasofya mahalleleri arasında kurulmuş ve mahalleleri yükseklikleri 250 metreyi geçmeyen güneybatı yönündeki Boztepe ile güneydoğu yönündeki Soğuksu tepelerinin yamaçlarına dek yayılmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon İmparatorluğu Tarihi (2. Bölüm) 1332-1461

Makale: Özhan Öztürk II. Manuel’in[1] 8 aylık iktidarında Khalybia emiri Bayram Bey[2], Gürcü ordusuyla birlikte Trabzon yakınlarındaki Asomotos’a[3] dek sokulmuşlarsa da ağır kayıplar verdirilerek püskürtülebilmişlerdir. Şubat 1333’de yerli aristokratlardan megas doux Hadım John başarısız bir isyan başlatmış, başta Scholarios ailesi olmak üzere[4] III. Andronikos’un işlediği cinayetleri affetmeyen Trabzon’un ileri gelenleri Manuel’in amcası Basil Komnenos’u[5] (1332-1340) İstanbul’dan çağırarak 22 Eylül 1332’de tahtı ele geçirmesini sağlamıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon İmparatorluğu Tarihi (1. Bölüm) 1204-1332

Makale: Özhan Öztürk Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşu 1180 yılında Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos ölünce yerine henüz çocuk olan II. Aleksios Komnenos geçmiş, annesi İrene ise naip olmuştur. İmparatorluğun kargaşaya sürüklenmesi üzerine Ünye bölgesinde vali olan I. Andronikos Komnenos (MS 1183-1185), İstanbul’a gelerek 12 yaşındaki imparatorla birlikte tahta çıkmış, 3 yıl sonra imparatoru saf dışı bırakmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Kinolis, Kimolis, Ginolu Tarihi (Çatalzeytin, Kastamonu)

Makale: Özhan Öztürk Kinolis[1] veya Kimolis[2], Kastamonu iline bağlı Çatalzeytin İlçesi’nin 5 km batısında Sürtüven Burnu üzerindeki bir kayalıkta yer alan 130 x 39 x 15 m ölçülerindeki bir kalenin ve civarındaki antik yerleşimin adıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Çaycuma Tarihi: Tius, Tieion, Tium, Tion, Çarşamba, Çaycami

Makale: Özhan Öztürk Tius[1], Karadeniz’e dökülen antik Billaeus (Filyos) Irmağı’nın batı yakası ağzında bugünkü Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos (Hisarönü) Kasabası’nın bulunduğu mevkide MÖ 4. Yüzyılda kurulmuş antik bir kentin adıdır. Bizanslı Stephanos’a göre, Miletoslu bir rahip olan Tios tarafından kurulduğu için Tion[2] olarak adlandırılmıştır. Strabon zamanında Pergamum hanedanının kurucusu Philetaerus’un doğum yeri olan küçük bir yerleşimken MS 4. yüzyılda Ammianus Marcellinus[3] Tios’tan kent olarak bahsetmiştir. Bizanslı tarihçi George Pachymeres[4] kentin 1269 yılında Selçuklu saldırılarına maruz kaldığını bildirmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Yunanlılar Antik Çağ’da Karadeniz’e nasıl yerleşti?

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz’de ki Yunan kolonilerinin haritadaki konumu incelendiğinde hepsinin sahilde ve nehir ağızlarına yakın konumlandırıldığı, kolayca savunulabilen yarımadaların ve liman özelliklerinin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle kuzey ve kuzeybatı Karadeniz’de geniş ovalara açılan sahil düzlükleri kıyıdaki koloniler ile Yunanlıların gelişinden önce nispeten uygarlaşmış iç kesimler arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Buna karşın güney ve güneydoğu Karadeniz’de sırtını dağlara dayayan sahil kolonileri ile iç kesimler arasındaki ilişki aynı ölçüde yoğun kurulamamıştır. Muhtemelen bu yüzden Karadeniz’in kuzey ve batısına yerleşen Yunanlılar doğal sınırlarla ayrılmadıkları yerli halklarla büyük ölçüde asimile olup kaybolurken, Kuzey Anadolu…

Oku
Karadeniz Tarihi

Niğbolu Savaşı veya Nikopolis Savaşı (1396 ve 1877)

25 Eylül 1396 tarihinde Macar Krallığı, Fransa, Hospitalier Şövalyeleri, Ceneviz ve Venedik Cumhuriyeti ittifakından oluşan Haçlı ordusu, Sırp despotu Stefan Lazareviç (1374-1427) tarafınsan desteklenen Osmanlı kuvvetleri Tuna nehri üzerinde yer alan Niğbolu kalesi önlerinde karşı karşıya gelmiş olup, Niğbolu Savaşı (veya Nikopolis Savaşı) Osmanlıların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Ortaçağın bu son Haçlı seferine katılan şövalyelerin bir bölümü Papa IX. Boniface’in Avignon’da 1394 tarihli çağrısına uyarak İslam’a karşı savaşmayı görev edinmiş fanatik dindarlar olmakla birlikte, Macar, Bulgar ve Polonyalılar Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak, Venedik ve Cenevizliler ise Adriyatik’ten Karadeniz’e dek uzanan…

Oku
İtalya Tarihi Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Ortaçağın İtalyan Deniz Güçleri: Venedikliler ve Cenevizliler

Makale: Özhan Öztürk 9-12. yüzyıllar arasında hızla gelişen İtalyan kent devletlerinden[1] Venedik, çizme formundaki yarımadanın diğer tarafında kalan Cenova, Pisa ve Amalfi’ye oranla sahip olduğu coğrafi avantajını iyi kullanarak Anadolu ve Levant’tan Avrupa limanlarına giden deniz yolları üzerinde hâkimiyet kurarak Doğu Akdeniz’de bir ticaret imparatorluğu kurmayı başarmıştır[2]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!