Karadeniz Tarihi

Ordu Tarihi (Kotyora, Bayramlı)

Makale: Özhan Öztürk Kotyora[1], Anabasis’te[2] Tibaren halkının topraklarında, Doğu Karadeniz sahilinde kurulmuş, Sinop kolonisi bir Yunan kenti olarak geçmektedir[3]. Arrian[4] ve Diodorus kenti Kotyora formunda anarken, Ptolemy[5] “Kotyoron”, Anonim Periplus’ta “Kotyoros” daha geç dönemde ise Suda “Kytora” terimlerini kullanmıştır[6].

Oku
Karadeniz Tarihi

Terme Tarihi (Themiskyra, Tirmedos), Samsun

Makale: Özhan Öztürk Themiskyra[1],  Thermodon[2] nehrinin ağzında Amisos‘un 60 km batısında kurulmuş antik bir kentin adı[3] olup, bugüne dek kazılmamakla birlikte hiç bir dönemde polis olmadığı sanılmaktadır.[4] Ptolemy yerleşimi olduğundan daha batıda İris Nehri ile Heraklium Burnu arasında tanımlama hatasına düşerken[5], Skylax, Themiskyra’yı bir Yunan kenti olarak anmış Diodorus ile Aiskhylos[6] ise Amazonlar tarafından kurulduğunu bildirmiştir.[7] Yunan mitolojisinde Amazon kraliçesinin sarayının burada olduğu ve Herakles’in Hippolyte’in kemerini almak için Themiskyra’ya geldiğine dair bir anlatı bulunmasının yanı sıra, Argo efsanesinde de bahsi geçmektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Bafra Tarihi (Zalpa, Paurae), Samsun

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz Bölgesi kıyısında, İkiztepe tümülüsünde yapılan kazılarda[1] Kalkolitik Çağ yerleşimi izine rastlanılan tek bölge Bafra’dır. Hitit yazıtlarından Anitta’da Uhna adlı bir kral tarafından yönetildiği ve Nesa tarafından saldırıya uğradığına dair bahsi geçen Zalpa’nın Asur döneminde Kaşkaların yaşam alanı içerisinde bağımsız bir krallık olduğu sanılmaktadır. Zalpa[2], Asurlu tüccarların kuzeyde en son ulaştıkları nokta olup, Uhna adlı bir kral[3] tarafından yönetilmekte, sınırları içerisinde Asurlu tüccarlara ait Wabartum adlı bir de ticaret merkezi barındırmaktadır[4].

Oku
Karadeniz Tarihi

Samsun Tarihi: Cumhuriyet Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Samsun 1925 yılında il olurken, Ladik ve Vezirköprü ilçeleri Amasya‘dan ayrılarak Samsun’a bağlanmıştır. 1926’da Fransızlarca kurulan sigara fabrikası Tekel’e devredilmiştir. 1923 mübadelesinde Rumlar’ın ayrılmasıyla 16 bine düşen kent nüfusu Yunanistan’dan gelen mübadiller sayesinde 1927’de 30 bini bulmuştur.

Oku
Karadeniz Tarihi

Samsun Tarihi: Osmanlı dönemi

Makale: Özhan Öztürk Osmanlılar, Samsun ve çevresini fethettikten sonra bölge “Canik Sancağı” adı altında teşkilatlandırarak Sivas (Rum) Beylerbeyliği’ne bağlanmış, 18. yüzyılda ise muhassıllığa dönüştürülerek Trabzon Eyaleti’ne dâhil edilmiştir. Samsun 1799’da tekrar Sivas’a bağlanmışsa da Tanzimat’la birlikte yeniden Trabzon Eyaleti’nin bir parçası olmuştur.

Oku
Karadeniz Tarihi

Sinop Tarihi: Bizans dönemi

Makale: Özhan Öztürk İmparator I. Theodosius[1] döneminde Roma İmparatorluğu, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış, Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) bir parçası olan Sinop, Armeniakon ve Pontus themalarında dinsel olarak da Hellespontos Metropolitliği’ne bağlı bir liman kenti olarak önemini korumuştur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!