Karadeniz Tarihi

Vize, Kırklareli

Makale: Özhan Öztürk Vize[1], geçmişte Astai adlı Trak kabilesinin yurdu ve antik Trak krallığının başkenti olup, günümüzde Kırklareli iline bağlı bir ilçe konumundadır. Çeşitli tarihi kaynaklarda Vize dışında Bizye, Bizya, Bida, Biza, Vissa, Vizilli adlarıyla geçen yerleşimin adı Yunan mitolojisinde efsanevi Trak kralı Byzas’ın adına bağlanmışsa da kanımca Trak dilinde “köy, yerleşim” anlamına gelen “vis” kelimesiyle ilişkilidir[2].

Oku
greek mytgology greek gods greek goddess
Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (B)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü’nün B harfini içermektedir. 

Oku
Olaylar

Byzantium Kuruluş Söylencesi

Byzantium ya da Bizans (İstanbul) kenti hakkında kaydedilen kuruluş söylencesine göre halkı için yeni bir yerleşim yeri arayan Megaralı Byzas, Delphi’de bir kâhine danıştığında körler şehrinin tam karşısında kurması cevabını almıştır. Tarihi yarımadaya ulaşan Megaralı kolonistlerin lideri Byzas kehaneti Avrupa yakası yerine Asya yakasındaki Khalkedon’da yerleşen Fenikelilerin tercihleri yüzünden kör olmaları gerektiği şeklinde yorumlayınca, kolonizasyon için doğru yerin tarihi yarımayı seçmiş, ilk yerleşim Haliç kıyısısında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Byzantium veya Byzantion (Βυζάντιον) adı Trak dilindeki vis “köy” kelimesiyle ve Barbyzes nehri kıyısındaki Byzia ile Byzires gibi yerleşimlerle alakalı olabilir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!