Yahudi Mitolojisi

Babil Kulesi (Yahudi Mitolojisi)

BABİL KULESİ Eski Ahit’e göre büyük tufandan sonra Babil ülkesinde inşa edilen kulenin adıdır. Babil kulesi Mezopotamya’da tapınma amaçlı tuğladan inşa edilen ziggurat adı verilen piramitlerin en ünlüsüdür. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Mısır Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Büyük İskender (Yunan ve Mısır Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk BÜYÜK İSKENDER veya III. Aleksandros, Babası Makedon (II.) Philip küçük bir ülkenin kralı olmasına karşın oğlu İskender (MÖ 352–323) kral olduğunda tüm Yunan devletlerini birleştirmeyi, ordusuyla Batı Asya’nın büyük bölümünü fethetmeyi başarmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Gerede (Krateia, Flaviopolis) ve Gordium (Juliopolis) Tarihi, Bolu

Krateia, Flaviopolis, Gerede Ptolemaios’un[1] iki adını da andığı Bithynia’nın içlerinde Billaeus vadisinde yer alan Krateia[2] veya Flaviopolis kenti Roma imparatoru I. Theodosius’un 384’de Paphlagonia ve Bithynia’nın bazı kentlerini alarak kurduğu Honorias Eyaleti sınırları içerisinde kalmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Hristiyanlık İslam Okültizm

Gog ile Magog veya Yecüc ile Mecüc kimdir?

Gog ile Magog, Yeni Ahit’te Yuhanna’nın vahyi adlı bölümüne göre (20:8) Tanrının Krallığının gelecekteki düşmanlarının tümünü tanımlayan terim olup, İsa’yı izleyenlere karşı yürütülecek büyük savaşta bu düşman kuvvetleri, dünyanın sonu geldiğinde şeytan tarafından yönetileceklerdir. Yahudi öğretisinde gerçek dinin karşıtları için kullanılan kelime İbranice ‘Kralın ülkesi’ veya ‘Gog’un Ülkesi’ anlamına gelmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
greek mytgology greek gods greek goddess
Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (B)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü’nün B harfini içermektedir.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Olaylar

Byzantium Tarihi: Konstantinopolis kenti kurulana kadar

Berlin’i Bağdat’a bağlamayı amaçlayan Bağdat Demiryolu inşaatı sırasında Pendik Temenye mevkiinde tarihöncesi döneme ait bir yerleşim bulunmuş olup, ayrıca demiryolu inşaasında görevli mühendis J. Miliopulos Fikirtepe yerleşimini de ortaya çıkarmış böylece İstanbul‘un iskân tarihi MÖ 4000‘lere indirgenmiştir. Stockholm Milli Müzesi’nde sergilen Pendik ve Fikirtepe’den elde edilen arkeolojik bulguları 1907’de A.D. Mordtmann, 1920’lerde T.J. Arne, 1930’larda ise S. Przeworsk tarafından yayın yapılmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Kafkasya Mitolojisi Karadeniz Tarihi

Abhazya’daki Atsan Duvarı ‘Zülkarneyn’in duvarı’, Ğumik halkı ise ‘Lazlar’ olabilir mi?

Abhaz efsanelerinde Abhazya’nın efsanevi ilk halkı olarak bahsi geçen Atsan veya Tsanların, Tzanlarla (Lazlar) isim benzerliği dikkat çekicidir. Efsaneye göre eğrelti otlarının bile içine girecek denli küçük insanlar olup, keçi besleyen Atsanlar şiddetli rüzgârlar esip, gökyüzünden yağarak toprağı kaplayan pamuk parçalarının yıldırım düşmesi sonucu tutuşmasıyla yanarak yok olmuşlardır. Atsanlardan sonra Abhazlar ortaya çıkmışsa da Abhazya’da ‘Atsanların Duvarı’ adıyla bilinen kimi dairesel megalitler formunda dizilmiş yontulmuş taş bloklar bulunmaktadır. Atsan duvarlarının yapım tarih ve amacı belirsiz olup, savunmadan çok neolitik dönemde ibadet amacıyla yapılmış olabileceğini de akla getirmektedir. Colarusso ise ‘Atsan’…

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!