Karadeniz Tarihi

Sozopol veya Sizebolu: Antheia, Apollonia Pontica

Sozopol (Bulgarca Созопол, Yunanca Σωζόπολις) veya Sizebolu (Antheia, Apollonia Pontica), Burgas’ın 35 km güneyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş bir kent olup, kuzeyinde St. Ioannis, doğusunda St. Peter ve batısında St. Kirikos adaları ile çevrilidir. MÖ 7. Yüzyılda Miletliler tarafından kolonize edilen bir Trak yerleşimi olup, Antheia[1] adıyla kurulmuşsa da Apollo tapınağına atfen adı önce Apollonia[2] sonra Karadeniz kıyısında bulunmasına atfen Apollonia Pontica veya Apollonia Magna olarak değiştirilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Bulgaristan Tarihi: 1. ve 2. Bulgar Krallıkları

Makale: Özhan Öztürk İlk Bulgar Krallığı  Hunlarla birlikte MS 370’lerde Orta Asya’dan çıkan Bulgarlar MS 460’da Azak denizinin kuzeyine yerleşmiş, 480’da Bizans adına paralı asker olarak Ostrogotlar’a karşı savaşmış, MS 6. yüzyıldan itibaren Tuna havzasındaki Bizans yerleşimlerini yağmalamaya başlamışlardır. Bu dönemde Güney Slavları Bulgaristan’a yerleşirken ve yerli Trak kabilelerini de büyük ölçüde Slavlaştırmışlardır. 583 yılına gelindiğinde Slavlar tüm Balkan yarımadasına yayılmış hatta yarımadanın en ucunda bulunan Peloponnesos’ta bile 2 asır boyunca egemen olmuşlardır. Bulgarlar, 632’de Kubrat liderliğinde (605-642) Kuzey Karadeniz steplerinde Büyük Bulgar devletini kurmuşlarsa da bu devlet Hazarların baskısıyla…

Oku
Karadeniz Tarihi

Moesia: Antik Çağ’da Bulgaristan Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Moesia , Karadeniz’in batı sahilinde yer alan bir Roma eyaletinin adı olup, Hamur dağları ile Trakya’dan Obelisk ve Skordus dağları ile Makedonya’dan, Drinus ve Savus nehirleri ile Illyricum ile Pannonia’dan, kuzeyinde Tuna nehri ile Dacia’dan ayrılmakta, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, Güney Sırbistan, Kuzey Bulgaristan, Güneydoğu Romanya, Güney Moldova ve Bucak bölgelerine denk gelen bir alanı kaplamaktaydı. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Proto-Bulgarlar ve Bulgarlar

Makale: Özhan Öztürk Bulgarlar[1] veya Bolgarlar, Ortaçağ’da Doğu Avrupa’da tarihinde önemli bir rol oynamış bir halkın adı olup, kökleri kesin olmamakla birlikte MS 4. Yüzyılda Orta Asya’dan batıya doğru ilerleyen ve muhtemelen Sarmatlarla karışmış bir Türk kabilesi oldukları sanılmaktadır.[2] Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Varna (Odessus, Vare) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Varna‘nın (Bulgarca Варна) bulunduğu yerde Antik çağ’da MÖ 7. yüzyıl sonlarında kurulmuş bir Milet ticaret kolonisi olan Odessus[1], Karadeniz’in batı kıyısında Panysus (Provadiiska) nehri ağzında yer almaktaydı . Bölgede kentle ilişkili en eski arkeolojik materyaller 600-575 arasına tarihlenirken, Pseudo-Scymnus kentin MÖ 6. yüzyılda bir Trak yerleşimi olduğunu bildirmiştir. Odessos, Apollonia, Callatis, Mesembria ve Tomis kentleriyle birlikte Pontus pentapolisini oluştururken, kent halkı Trak kabileleriyle Yunanlıların karışımından oluşmaktaydı. MÖ 478’de Pers imparatorluğuyla savaşmak için Atina liderliğindeki Delos Birliği’ne MÖ 425’de katıldığı sanılan Odessus, MÖ 339’da Geta kralı II. Philip…

Oku
Bulgarian army at the gates of Adrinople, Balkan Wars 1912
Karadeniz Tarihi

Balkan Savaşları ve Trakya’nın Bulgar ordusunca işgali, 1912

Makale: Özhan Öztürk 30 Eylül 1912’de seferberlik ilan eden Balkan devletleri Osmanlı İmparatorluğu ile çeşitli cephelerde çatışırken 1. ve 3. Bulgar orduları Kırklareli’ni koruyan Osmanlı 1. ordusuna cepheden ve güneyden hücum etmiştir. 2 ordu arasında sıkışan Abdullah Paşa ordunun Lüleburgaz’a çekilmesini emretmiş, 28 Ekim’de Bulgar 3. ordusuna bağlı 5. tümen Vize’de durdurulmuşsa da Kırklareli’ndeki 1. Ordu kendinden üstün kuvvetler karşısında tutunamamış ve Soğucak deresi üzerinden Ergene Çayı’na dek geri çekilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Olaylar

Konstantinopolis: 1394-1403 ve 1422 Başarısız Osmanlı Kuşatmaları

Osmanlılar Konstantinople’u ilk olarak I. Beyazıd döneminde 1394-1402 arasında kuşatmış, uzun soluklu bu kuşatma sırasında kıtlık yaşanan kent teslim olmasa da Batı’dan yardım gelmeyince zayıf bir hedef olduğu ortaya çıkmıştır. 1422’de II. Murad ise taht kavgası yüzünden kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Bulgaristan Türklerinin kırım ve sürgünü

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı Döneminde Bulgaristan  Osmanlılar 1393’de 3 yıllık bir kuşatmanın ardından Bulgar krallığının başkenti Tarnovo ve 1396’da Vidin’i ele geçirmiş, Niğbolu savaşının ardından da tüm Bulgaristan’a hâkim olmuştur. Leh ve Macarlar Osmanlıları bölgeden çıkarmak için Polonya kralı III. Wladyslaw (1424-1444) liderliğinde bir haçlı seferi düzenlemişlerse de 1444 Varna zaferi Balkanlardaki Osmanlı varlığını kalıcı kılmıştır. Osmanlı döneminde Bulgaristan’ı idari açıdan yeniden organize edilmiş, Rumeli beylerbeyliğine bağlanan ve çok sayıda vilayete ayrılan bölge Sofya’da ikamet eden bir beylerbeyi tarafından yönetilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!