Slav Mitolojisi

Vodyanoy (Slav Mitolojisi)

VODYANOV (Rusça водяно́й), Slav Mitolojisinde Rus eril bir su ruhunun adı olup, kurbağa yüzlü, yeşil bıyıklı, uzun saçlı çıplak bedeni yosunlarla kaplı yaşlı bir adam olarak tasvir edilmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trakya veya Thrakia

Makale: Özhan Öztürk Trakya veya Thrakia[1], Yunan mitolojisinde savaş tanrısı Ares’in bu bölgede ikamet eden oğlu Thrax’ın yanı sıra Okeanus ile Parthenope’un 4 kızından birisinin adıyla ilişkilendirilmiştir. Coğrafi bir terim olarak ilk Homer’in İlyadası’nda bahsi geçmiş[2], başlangıçta Yunanlılarca kuzeyde Tuna nehri, güneyde Ege ve Propontis, batıda Strymon nehri ile doğuda Pontus Euxinus arasında kalan topraklar için kullanılan isim Roma döneminde kuzeyde Balkan dağları ile sınırlandırılmıştır. Antik Thrakia günümüzde politik açıdan 3 parçaya bölünmüş olup, Kuzey Trakya Bulgaristan, Batı Trakya Yunanistan, Doğu Trakya ise Türkiye’nin sınırları dâhilinde yer almaktadır. Takip, tavsiye…

Oku
Balchik Bulgaria
Karadeniz Tarihi

Balçık veya Balchik: Krounoi, Dionysopolis, Carbona

Kuzeydoğu Bulgaristan sahilinde Varna’nın 42 km kuzeyinde yer alan Balçık veya Balchik  (Bulgarca Балчик, Romence Balcic) kenti başlangıçya Trak yerleşimi iken Krounoi (sonradan ‘Dionysopolis’) adıyla bir Yunan kolonisi olarak kurulmuş, Ortaçağ’da Cenevizlilerce Carbona adıyla ticari liman (‘skala’) olarak kullanılmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Ahyolu: Ankhialos, Anchialus, Tuthom, Pomorie

Ahyolu veya Pomorie’nin (Bulgarca Поморие)eski adı Ankhiale veya Ankhialos[1], MÖ 5-4. yüzyıllar arasında Apollonia’nın Yunanlı kolonistleri tarafından Apollonia’nın kuzeyinde Karadeniz kıyısında Burgaz körfezinde dar bir yarımadan üzerinde kurulan antik bir yerleşimin adı olup, Latin yazarlarca Anchialus veya Anchialum adlarıyla anılmıştır.[2] Bulgarların Tuthom adını verdiği yerleşim Osmanlı döneminde Ahyolu olarak anılmışsa da, 1934’de kentin antik çağdaki Yunanca ilk adının Bulgarca karşılığı  olan Pomorie “deniz kenarı” ile değiştirilmiştir.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Burgaz, Burgas: Pyrgos, Deueltus, Zagora

Burgaz veya Burgas‘ın (Bulgarca Бургас) eski adı Pyrgos[1], Apollonia’nın Yunanlı kolonistler tarafından, Karadeniz kıyısında, Apollonia’nın batısında Mesembria’yı gözetlemek için askeri amaçlarla kurulmuş bir antik yerleşimdir. Roma döneminde imparator Titus Flavius Vespasianus (MS 69-79) tarafından emekli askerlerle kolonize edilerek Deultus[2] veya Deueltum adını almış olup[3], Zonaras’a göre[4] sonradan Zagora olarak da anılmıştır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Sozopol veya Sizebolu: Antheia, Apollonia Pontica

Sozopol (Bulgarca Созопол, Yunanca Σωζόπολις) veya Sizebolu (Antheia, Apollonia Pontica), Burgas’ın 35 km güneyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş bir kent olup, kuzeyinde St. Ioannis, doğusunda St. Peter ve batısında St. Kirikos adaları ile çevrilidir. MÖ 7. Yüzyılda Miletliler tarafından kolonize edilen bir Trak yerleşimi olup, Antheia[1] adıyla kurulmuşsa da Apollo tapınağına atfen adı önce Apollonia[2] sonra Karadeniz kıyısında bulunmasına atfen Apollonia Pontica veya Apollonia Magna olarak değiştirilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Devne: Marcianapolis, Peristhlava,Devnya

Devne ya da sonradan Bulgarlarca konulan adıyla Devnya’nın (Девня) yerinde bir zamanlar bulunan Marcianopolis[1], Kuzeydoğu Bulgaristan’da antik Odessus (Varna) kentinin 25 km batısında yer alan bir şehir olup, adını Roma imparatoru Trajan’ın kız kardeşi Ulpia Marciana’dan almış[2] Trajan’ın zaferle sonuçlanan 2. Dacia savaşının ardından MS 106’da kurulmuştur[3]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Peçenekler

 Peçenekler, Kâşgarlı Mahmud’un (1008 – 1105) 1072-77 yılları arasında Bağdat’ta yazdığı Dîvânü Lugati’t-Türk adlı eserinde Beçenek kelimesi[1] 22 Oğuz kabilesinden birisi ve Rum diyarı civarında yaşayan bir halkın adı olarak geçmektedir[2]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Moesia: Antik Çağ’da Bulgaristan Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Moesia , Karadeniz’in batı sahilinde yer alan bir Roma eyaletinin adı olup, Hamur dağları ile Trakya’dan Obelisk ve Skordus dağları ile Makedonya’dan, Drinus ve Savus nehirleri ile Illyricum ile Pannonia’dan, kuzeyinde Tuna nehri ile Dacia’dan ayrılmakta, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, Güney Sırbistan, Kuzey Bulgaristan, Güneydoğu Romanya, Güney Moldova ve Bucak bölgelerine denk gelen bir alanı kaplamaktaydı. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Pazarcık: Hacıoğlu Pazarcık, Dobriç, Bazargic, Tolbuhina

Makale: Özhan Öztürk Pazarcık (Pazardzhik, Пазарджик), Hacıoğlu Pazarcık, Trak ve Roma dönemi yerleşimine ait izler bulunan bölgede 16. yüzyılda aynı adı taşıyan Türk beyi tarafından kurulmuştur. 17. yüzyılda 1.000 hane, 100 dükkân, 2 han, 3 hamam, 12 cami ve 12 okulun bulunduğu yerleşim 19. yüzyıla dek dokumacılık, bakırcılık, dericilik gibi el sanatları ile tahıl, keten, peynir, yün ve yün gibi tarım-hayvancılık ürünlerinin ihracı ile zenginleşmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz ekoloji Karadeniz Tarihi

Karadeniz Adaları, Karadeniz’de bulunan adalar ve büyük kayalıklar

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz ada bakımından olukça fakir olup, çoğunda insan yerleşimi olmayan kayalık ve adacıkların tümü sahile oldukça yakın konumlanmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Dobruca (Ripa Thraciae) Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Dobruca (Dobroudja, Dobruja,Dobroudja, Dobruja, Добруджа, Dobrudža) Tuna nehrinin Silistre’nin kuzeyinde oluşturduğu dirsek ile Karadeniz arasında kalan ve Tuna deltasını da kapsayan tarihi bölgenin adı olup, günümüzde Bulgaristan ve Romanya devletleri arasında ikiye bölünmüş durumdadır[1]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!