Karadeniz Tarihi

Pazarcık: Hacıoğlu Pazarcık, Dobriç, Bazargic, Tolbuhina

Makale: Özhan Öztürk Pazarcık (Pazardzhik, Пазарджик), Hacıoğlu Pazarcık, Trak ve Roma dönemi yerleşimine ait izler bulunan bölgede 16. yüzyılda aynı adı taşıyan Türk beyi tarafından kurulmuştur. 17. yüzyılda 1.000 hane, 100 dükkân, 2 han, 3 hamam, 12 cami ve 12 okulun bulunduğu yerleşim 19. yüzyıla dek dokumacılık, bakırcılık, dericilik gibi el sanatları ile tahıl, keten, peynir, yün ve yün gibi tarım-hayvancılık ürünlerinin ihracı ile zenginleşmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Bulgaristan Türklerinin kırım ve sürgünü

Makale: Özhan Öztürk Osmanlı Döneminde Bulgaristan  Osmanlılar 1393’de 3 yıllık bir kuşatmanın ardından Bulgar krallığının başkenti Tarnovo ve 1396’da Vidin’i ele geçirmiş, Niğbolu savaşının ardından da tüm Bulgaristan’a hâkim olmuştur. Leh ve Macarlar Osmanlıları bölgeden çıkarmak için Polonya kralı III. Wladyslaw (1424-1444) liderliğinde bir haçlı seferi düzenlemişlerse de 1444 Varna zaferi Balkanlardaki Osmanlı varlığını kalıcı kılmıştır. Osmanlı döneminde Bulgaristan’ı idari açıdan yeniden organize edilmiş, Rumeli beylerbeyliğine bağlanan ve çok sayıda vilayete ayrılan bölge Sofya’da ikamet eden bir beylerbeyi tarafından yönetilmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!