Karadeniz Tarihi

Trabzon Bizans Dönemi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasının ardından Trabzon ve çevresi Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yer almıştır. Ermenistan’a en yakın liman şehri olduğundan I. Justinianus döneminde (MS 527-565) Laz ve Perslere karşı surlar tahkim edilmiş, Eugenios adına su kemeri inşa edilmiş, böylece yeniden yapılandırılan şehir, doğu seferlerinde üs vazifesi görmüştür.

Oku
Balchik Bulgaria
Karadeniz Tarihi

Balçık veya Balchik: Krounoi, Dionysopolis, Carbona

Kuzeydoğu Bulgaristan sahilinde Varna’nın 42 km kuzeyinde yer alan Balçık veya Balchik  (Bulgarca Балчик, Romence Balcic) kenti başlangıçya Trak yerleşimi iken Krounoi (sonradan ‘Dionysopolis’) adıyla bir Yunan kolonisi olarak kurulmuş, Ortaçağ’da Cenevizlilerce Carbona adıyla ticari liman (‘skala’) olarak kullanılmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Ahyolu: Ankhialos, Anchialus, Tuthom, Pomorie

Ahyolu veya Pomorie’nin (Bulgarca Поморие)eski adı Ankhiale veya Ankhialos[1], MÖ 5-4. yüzyıllar arasında Apollonia’nın Yunanlı kolonistleri tarafından Apollonia’nın kuzeyinde Karadeniz kıyısında Burgaz körfezinde dar bir yarımadan üzerinde kurulan antik bir yerleşimin adı olup, Latin yazarlarca Anchialus veya Anchialum adlarıyla anılmıştır.[2] Bulgarların Tuthom adını verdiği yerleşim Osmanlı döneminde Ahyolu olarak anılmışsa da, 1934’de kentin antik çağdaki Yunanca ilk adının Bulgarca karşılığı  olan Pomorie “deniz kenarı” ile değiştirilmiştir. 

Oku
Karadeniz Tarihi

Sozopol veya Sizebolu: Antheia, Apollonia Pontica

Sozopol (Bulgarca Созопол, Yunanca Σωζόπολις) veya Sizebolu (Antheia, Apollonia Pontica), Burgas’ın 35 km güneyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş bir kent olup, kuzeyinde St. Ioannis, doğusunda St. Peter ve batısında St. Kirikos adaları ile çevrilidir. MÖ 7. Yüzyılda Miletliler tarafından kolonize edilen bir Trak yerleşimi olup, Antheia[1] adıyla kurulmuşsa da Apollo tapınağına atfen adı önce Apollonia[2] sonra Karadeniz kıyısında bulunmasına atfen Apollonia Pontica veya Apollonia Magna olarak değiştirilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Tulcea: Aegyssus, Tulça, Hora Tepe, Tolçu

 Makale: Özhan Öztürk Tulcea’nın (Тулча, Tulcha) eski adı Aegyssus (Αιγισσός), Dobruca’nın kuzeyinde antik çağda kurulmuş bir Yunan kolonisi olup, ilk olarak MÖ 3. Yüzyılda Sicilyalı Diodorus tarafından anılmış, Latin şairi Ovidius “Ex Ponto” adlı çalışmasında da kentin adını kurucusu Carpyus Aegyssus’tan aldığı kaydedilmiştir. MÖ 12-15 Roma ordusunca fethedilen kent yeniden yapılandırılmış, surları yenilenmiş, Bizans döneminde Slav istilasına maruz kalınca MS 7. Yüzyıl sonlarında terk edilmiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Proto-Bulgarlar ve Bulgarlar

Makale: Özhan Öztürk Bulgarlar[1] veya Bolgarlar, Ortaçağ’da Doğu Avrupa’da tarihinde önemli bir rol oynamış bir halkın adı olup, kökleri kesin olmamakla birlikte MS 4. Yüzyılda Orta Asya’dan batıya doğru ilerleyen ve muhtemelen Sarmatlarla karışmış bir Türk kabilesi oldukları sanılmaktadır.[2]

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!