Japon Mitolojisi

Aizen Myoo (Japon Mitolojisi)

Aizen Myoo, Japon Mitolojisi’nde sonradan Budistlerce de vidyarajalardan birisi kabul edilen bir Şinto tanrısının adı olup, aşkın kişileştirilmiş formudur. Arslan maskeli, 2 kafalı 2, 4 veya 6 kollu, 3 gözlü (biri alnında), kırmızı gövdeli elinde 5 şimşek taşır ve genellikle oturur pozisyonda tasvir edilen korkunç görünümlü bir erkek olmasına karşın insanlara karşı iyi davranmaktadır.

Oku
Japon Mitolojisi

Tengu (Japon Mitolojisi)

TENGU (天狗) Japon Mitolojisinde kanatlı, kırmızı yüzlü, ince ve uzun burunlu (veya gagalı) yarı kuş yarı insan, kötü olmaktan ziyade insanları kandıran düzenbaz ve haylaz bir dağ cini veya küçük bir kaminin adıdır. Tengu kafasının rengi genellikle kırmızı nadiren yeşil hatta siyah da olabilmekte, kimi zaman gagası sivri dişlerde dizili olarak tasvir edilmektedir. Tengular, şekil değiştirerek insan veya hayvan formuna bürünebilir, ağzını oynatmadan konuşabilir, kanatlarını oynatmadan bir anda bir yerden bir başkasına gidebilirdi.

Oku
Halkbilim

Mudra (Hinduizm, Budizm)

MUDRA Hinduizm ve Budizm’de iki elin belirli bir pozisyonda birbirine kenetlenmesi şeklinde gerçekleştirilen sembolik ve ayinsel işaretin adı olup, Tantrik ayinlerde 108 ayrı mudranın kullanıldığı bilinmektedir.

Oku
Mitoloji

Swastika, Svastika ve Gamalı Haç (Mitoloji)

Swastika veya Svastika, Kolları sağa doğru açı yapmış eşkenar haç formunda saat yönünde/saate karşı yönde bakan mistik bir motifin olup, Hinduizm, Budizm ve Caynacılık’ta kutsal bir sembol olarak kabul edilmektedir.

Oku
Isa Mesih Haç cross Jesus Christianty
Hristiyanlık

Haç (Hıristiyan Mitolojisi)

HAÇ Birbirlerini 90° açı ile kesen iki çizgi veya çubuktan meydana gelen şekil İsa’nın çarmıha gerilerek ölümünün sembolize edilmiş formu (Crucifix) olup, Hıristiyanlığın sembolüdür. Birbirini dik kesen iki ahşap çubuktan meydana gelen haç ilk zamanlar din şehitlerinin mezarlarını süslemek amacıyla kullanılırken zamanla tüm Hıristiyan mezarlarından kullanılan bir sembol olmuştur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!