Imperial Library of Constantinople, Trinity College, Cambridge
Bizans yapıları

Konstantinopolis İmparatorluk Kütüphanesi

Bizans İmparatorluğu‘nun başkentindeki Konstantinopolis İmparatorluk Kütüphanesi, antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biriydi. Bergama ve İskenderiye gibi antik dünyanın büyük kütüphanelerinin yıkılmasından yıllar sonra, Konstantinopolis İmparatorluk Kütüphanesi, yaklaşık 1000 yıl boyunca değerli Antik Yunan ve Latin metinlerini korumuştu.

Oku
Karadeniz Tarihi

Lazika Savaşları: Bizans ve Sasaniler arasında Lazların var olma mücadelesi

Makale: Özhan Öztürk Bizans’ın Çin ve Hindistan ile ticaretini sağlayan İpek Yolu Sasani hâkimiyetindeki İran üzerinden Anadolu’ya girdiği için Bizans üzerinde ekonomik baskı oluşturunca imparator Justinianus, İpek Yolu’nu Kafkasya ile İran sınırındaki Lazika üzerinden geçirerek Sasanileri aradan çıkarmaya çalışmıştır. Sasanilerin İpek Yolu hâkimiyetlerine sekte vuracak bu girişimi engellemek istemesi üzerine de MS 541-562 yılları arasında Bizans ile İran arasında sınır bölgesinde yer alan Lazların tarihi yurdunun cephe olarak seçildiği bu yüzden tarihe “Lazika Savaşları” (Gürcüce Büyük Egrisi Savaşları veya ეგრისის დიდი ომი, Batı literatüründe Laz  Savaşı ‘Lazic War’ veya Kolhis Savaşı…

Oku
İtalya Tarihi Karadeniz Tarihi

Karadeniz’de Ortaçağın İtalyan Deniz Güçleri: Venedikliler ve Cenevizliler

Makale: Özhan Öztürk 9-12. yüzyıllar arasında hızla gelişen İtalyan kent devletlerinden[1] Venedik, çizme formundaki yarımadanın diğer tarafında kalan Cenova, Pisa ve Amalfi’ye oranla sahip olduğu coğrafi avantajını iyi kullanarak Anadolu ve Levant’tan Avrupa limanlarına giden deniz yolları üzerinde hâkimiyet kurarak Doğu Akdeniz’de bir ticaret imparatorluğu kurmayı başarmıştır[2].

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

Aya Apostoloi Kilisesi

Aya Apostoloi Kilisesi, Konstantiana olarak bilinen dördüncü tepenin zirvesinden itibaren Konstantinius surlarının 400 metre kadar içerisinde, Valens su kemeri civarında MS 550 yılında inşa edilmiş bir Bizans kilisesinin adıdır. Havariyyun kilisesi veya İmparatorluk Polyandriyonu olarak da adlandırılan Aya Apostoloi (Ἅγιοι Ἀπόστολοι) Ayasofya’dan sonra imparatorluğun ikinci büyük ve önemli kilisesiydi. Osmanlı fethiyle birlikte Patrikhane olarak kullanılan yapı 1461’de yıkılarak yerine Fatih Camii inşa edilmiştir.

Oku
Olaylar

Nika İsyanı, 532

11-19 Ocak 532’de I. Justinian iktidarına karşı çıkan ayaklanmanın adı olup, Bizans başkenti alevler içinde kalırken binlerce kişinin ölümüne yol açmıştır. Nika İsyanı (Στάση του Νίκα) adını isyancıların söylediği nika “kazan, başar” anlamına gelen bir şarkıdan almıştır. Sekiz gün süren ayaklanmada imparator tam devrilmek üzereyken isyanı kanlı bir şekilde bastırmayı başarmıştır.

Oku
Olaylar

Konstantinopolis: 1394-1403 ve 1422 Başarısız Osmanlı Kuşatmaları

Osmanlılar Konstantinople’u ilk olarak I. Beyazıd döneminde 1394-1402 arasında kuşatmış, uzun soluklu bu kuşatma sırasında kıtlık yaşanan kent teslim olmasa da Batı’dan yardım gelmeyince zayıf bir hedef olduğu ortaya çıkmıştır. 1422’de II. Murad ise taht kavgası yüzünden kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. 

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!