Japon Mitolojisi

Japon Mitolojisi

Nesillerdir tarım ve balıkçılıkla geçimini sağlamış bir ada halkı olan Japonların inanç sistemi Şintoist ve Budist dinlerin etkisiyle şekillenmiştir. Japonya’da bilinen en eski kültür MÖ 11 bin- 300 arasına tarihlenen Jomon olup, özellikle mezar ve diğer ayin alanlarında bulunan geniş kalçalı, büyük göğüslü kadın figürlerinden adada anatanrıçaya tapınıldığı anlaşılmaktadır.

Oku