Caesar was utterly embroiled in a civil war at the time, he immediately marched upon Pontus and forced a battle at Zela, where Pharaces was utterly routed. It was after this battle that Caesar sent his famous message, "Veni, vidi, vici" (I came, I saw, I conquered).
Karadeniz Tarihi

Mithridat Savaşları: Roma’nın Anadolu’yu İşgali

Makale: Özhan Öztürk MÖ 90 yazı sonlarında Aquillius ile Maltinus başkanlığında Roma senatosunun bir heyeti Nikomedes ve Ariobarzanes’in krallıklarını eski hallerine getirmek amacıyla doğuya gönderilmiştir.[1] Pergamon’da bulunan yarım lejyonluk[2] kuvvetlerin komutanı Cassius’a hatta bizzat Mithridates’e heyete yardım etmesi direktifi vermiştir[3]. Romalılar’a kızan Mithridates işbirliğini reddetmişse de herhangi bir çatışma çıkarmadan MÖ 90-89 kışında heyetin görevini tamamlamasına izin vermiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Taşköprü Tarihi: Pompeiopolis (Kastamonu)

Makale: Özhan Öztürk Pompeiopolis[1], Halys Nehri’nin kollarından Amnias Irmağı’nın (Gökırmak) güney kıyısında kurulmuş, kalıntıları bugün Zımbıllı Tepe Höyüğü’nde tespit edilen bir kentin adı olup[2], MÖ 65/64’te Pompeius Magnus tarafından fethedildikten sonra Bithynia–Pontus eyaletine bağlı olacak şekilde yeniden kolonize edildiği veya sıfırdan inşa edildiği sanılmaktadır[3]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Paphlagonia’nın (Batı Karadeniz Bölgesi) Etnik Yapısı

Makale: Özhan Öztürk Paphlagonia’nın tarihi etnik yapısı Antik Çağ’da özellikle Bithynia’ya yakın bölgelerinde Trak kökenli halklar, Sinop civarı ve Kapadokya’ya yakın bölgelerde Asurlular daha doğuda sahil boyunca Kaşkalar (sonradan Tibarenler) Yunan sahil kolonilerinde Yunanlılar ve pek çok yörede 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya giren Türkmenlerden oluşmuştur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz Ereğli Antik Çağ Tarihi: Herakleia Pontika, Panderaki, Bend Ereğli

Makale: Özhan Öztürk Herakleia Pontika[1], Bithynia bölgesinde Lykus nehri ağzında Mariandynler adı verilen Trak orijinli halkın topraklarında, liman ve sahil şeridine hakim olan bugünkü Kaletepe mevkinde kurulmuş, Boeotia’da ki Tanagralıların da katıldığı[2] Megara kolonisi[3] antik bir kentin adıdır. Söylenceye göre MÖ 560-558 tarihinde kentin 2 km kuzeybatısındaki Akherousia Burnu’nda (bugünkü Baba Burnu) bulunan ve Herakles’in yeraltına indiğine inanılan Akheron mağarasına atfen[4] adı Herakleia olarak değiştirilmiştir[5]. Baba Burnu’nun 2 mil kuzeydoğusunda yer alan Ereğli limanı karayel, batı ve lodos rüzgarlarına açık[6] olup, Antik Çağ’da denizcileri kurtaran anlamında “Soonautes” adıyla anılmaktaydı.[7] Takip,…

Oku
Karadeniz Tarihi

Alaplı (Kalis, Cales) ve Gümeli Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Cales, Arrian’a göre Elaeus’un 120 stadia doğusunda Karadeniz’e dökülen bir nehrin adı olup, MÖ 424’de Thukydides Kalex olarak adlandırdığı bu nehrin aniden yükselerek, ağzında demirleyen Atinalı General Lamakhus’un 13 gemisinden 10’unu batırdığını bildirmiştir[1]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Kaisareia Germanika, Smyrdaleia, Germanicopolis, Ulubad

Kaeseria[1], Dion Chrysostor’un[2] Prousa (Bursa) yakınlarında küçük bir yerleşimin adı olarak verdiği, Ptolemy’nin[3] Yunanca Smyrdaleia ve Smyrdiane adlarını da andığı kentin bugünkü kesin konumu bilinmemekteyse de çeşitli yazarlarca Ulubad olduğu iddia edilmektedir. Bursa’nın 25-30 km kuzeybatısında yer alan Görükle köyünde bulunan üç tümülüsün antik Kaisareia olduğu sanılmaktadır ki bu köyde bulunan ve bir atleti onurlandırmak için hazırlandığı anlaşılan büyük bir kitabede kentin adı geçmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

İznik Tarihi: Nikea, Antigoneia

Makale: Özhan Öztürk İznik veya eski adıyla Nikea[1], Bithynia’nın en önemli kentlerinden birisi olup, Askania veya Askanius gölü kenarında kurulmuş bir Bottiae kolonisidir. Mysialıların saldırılarına maruz kalan kent MÖ 316 yılında Antigonus tarafından restore ettirilmiş ve adı Antigoneia olarak değiştirilmiştir. Kısa bir süre sonra Lysimakhus, Antipater’ın kızı ve karısı olan Nikae’nin onuruna kentin adını tekrar Nikea yapmıştır[2]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Prousa: Bursa Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Bursa’nın eski adı Prousa[1], antik kaynaklara göre MÖ 2. Yüzyılda Bithynia kralı I. Prusias döneminde kurulmuş olduğunu bildirmekteyse de Strabon’un “Kroesus’a karşı savaşan Prusias”, Bizanslı Stephanus’un ise “Kyrus’a karşı savaşan Prusias” tarafından kurulduğunu bildirmesi kentin kuruluşunu MÖ 6. yüzyıla indirmektedir.[2] Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Nikomedeia, İzmit: Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Nikomedeia[1], antik Bithynia’nın en önemli kenti olup, Sinus Astakenus’un[2] ve Lysimakhus tarafından yok edilen Astakus kentinin kuzey doğusunda yer almaktadır. MÖ 264 yılında Bithynia kralı I. Nikomedes, tarafından kurulmuş,  Astakus halkı kentin kurucusu tarafından buraya yerleştirilmiştir[3]. Yeni kentin kuruluşu Nikomedeia’nın 500. kuruluş yıldönümü dolayısıyla basılan Maximinus Thrax (MS 235-238) ve III. Gordianus (MS 238-244) dönemi sikkelerinde tasvir edilmiştir[4]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Antik Çağ’da Kocaeli: Astakus, Olbia

Makale: Özhan Öztürk Astakus[1], Megara ve Atinalılar tarafıncan Astakus Körfezi’nde sağlıksız ve bataklık bir noktada kolonize edilmiş[2] antik bir kentin adıdır. Memnon[3], ilk kolonistlerin 17. Olimpiyatlar döneminde önce Megara sonradan Atina’dan geldiklerini bildirmişse de bölgenin ıssız olmayıp yerli bir halkın yaşadığı Yunanlılar’ın bunlarla birlikte yaşamaya başladığı bellidir: Pausanias[4], Nikomedeia şehrine eskiden Astakos derlerdi diyerek yeni kentin Astakus’un harabeleri üzerinde kurulduğunu ima etmişse de kentin kuruluş efsanesi ve Strabon’un metinlerinden Nikomedeia’nın eski kentin kuzeyinde konumlandığı anlaşılmaktadır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasra Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Amasra‘nın eski adı Amastris[1] veya Amastrianos[2] antik Paphlagonia’da Karadeniz’e dökülen aynı adlı nehrin yakınlarında, Parthenion nehrinin 90 stadia doğusunda, dar bir boğaz vasıtasıyla anakaraya tutunan bir yarımada üzerindeki Tekke tepesi eteklerinde yer alan iki tarafı liman olan antik bir kentin adıdır. Büyük liman veya Doğu limanı şimal, Küçük Liman veya Batı limanı poyraz ve yıldız rüzgarlarına karşı korunaklıdır.[3] Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Bithynia: Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Bithynia[1], Anadolu’nun kuzeybatısında, Propontis ve Trakya Boğazı’nın doğusunda, kısmen Karadeniz kıyısında yer alan, Nikomedeia[2], Khalkedon, Kius ve Apamea kentlerini içine alan, üç tarafı denizlerle çevrili tarihi coğrafyanın adıdır. Strabon’a göre Bithynia bölgesinin sınırları doğuda Sangarius nehrinin denize döküldüğü yerden batıda Khalkedon’a[3] güneyde Mysia ve Hellespontos Phyrigia’sı denilen bölgeye dek uzanmaktaydı. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!