Caesar was utterly embroiled in a civil war at the time, he immediately marched upon Pontus and forced a battle at Zela, where Pharaces was utterly routed. It was after this battle that Caesar sent his famous message, "Veni, vidi, vici" (I came, I saw, I conquered).
Karadeniz Tarihi

Mithridat Savaşları: Roma’nın Anadolu’yu İşgali

Makale: Özhan Öztürk MÖ 90 yazı sonlarında Aquillius ile Maltinus başkanlığında Roma senatosunun bir heyeti Nikomedes ve Ariobarzanes’in krallıklarını eski hallerine getirmek amacıyla doğuya gönderilmiştir.[1] Pergamon’da bulunan yarım lejyonluk[2] kuvvetlerin komutanı Cassius’a hatta bizzat Mithridates’e heyete yardım etmesi direktifi vermiştir[3]. Romalılar’a kızan Mithridates işbirliğini reddetmişse de herhangi bir çatışma çıkarmadan MÖ 90-89 kışında heyetin görevini tamamlamasına izin vermiştir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Taşköprü Tarihi: Pompeiopolis (Kastamonu)

Makale: Özhan Öztürk Pompeiopolis[1], Halys Nehri’nin kollarından Amnias Irmağı’nın (Gökırmak) güney kıyısında kurulmuş, kalıntıları bugün Zımbıllı Tepe Höyüğü’nde tespit edilen bir kentin adı olup[2], MÖ 65/64’te Pompeius Magnus tarafından fethedildikten sonra Bithynia–Pontus eyaletine bağlı olacak şekilde yeniden kolonize edildiği veya sıfırdan inşa edildiği sanılmaktadır[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

Paphlagonia’nın (Batı Karadeniz Bölgesi) Etnik Yapısı

Makale: Özhan Öztürk Paphlagonia’nın tarihi etnik yapısı Antik Çağ’da özellikle Bithynia’ya yakın bölgelerinde Trak kökenli halklar, Sinop civarı ve Kapadokya’ya yakın bölgelerde Asurlular daha doğuda sahil boyunca Kaşkalar (sonradan Tibarenler) Yunan sahil kolonilerinde Yunanlılar ve pek çok yörede 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya giren Türkmenlerden oluşmuştur.

Oku
Karadeniz Tarihi

Karadeniz Ereğli Antik Çağ Tarihi: Herakleia Pontika, Panderaki, Bend Ereğli

Makale: Özhan Öztürk Herakleia Pontika[1], Bithynia bölgesinde Lykus nehri ağzında Mariandynler adı verilen Trak orijinli halkın topraklarında, liman ve sahil şeridine hakim olan bugünkü Kaletepe mevkinde kurulmuş, Boeotia’da ki Tanagralıların da katıldığı[2] Megara kolonisi[3] antik bir kentin adıdır. Söylenceye göre MÖ 560-558 tarihinde kentin 2 km kuzeybatısındaki Akherousia Burnu’nda (bugünkü Baba Burnu) bulunan ve Herakles’in yeraltına indiğine inanılan Akheron mağarasına atfen[4] adı Herakleia olarak değiştirilmiştir[5]. Baba Burnu’nun 2 mil kuzeydoğusunda yer alan Ereğli limanı karayel, batı ve lodos rüzgarlarına açık[6] olup, Antik Çağ’da denizcileri kurtaran anlamında “Soonautes” adıyla anılmaktaydı.[7]

Oku
Karadeniz Tarihi

Alaplı (Kalis, Cales) ve Gümeli Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Cales, Arrian’a göre Elaeus’un 120 stadia doğusunda Karadeniz’e dökülen bir nehrin adı olup, MÖ 424’de Thukydides Kalex olarak adlandırdığı bu nehrin aniden yükselerek, ağzında demirleyen Atinalı General Lamakhus’un 13 gemisinden 10’unu batırdığını bildirmiştir[1].

Oku
Karadeniz Tarihi

Kaisareia Germanika, Smyrdaleia, Germanicopolis, Ulubad

Kaeseria[1], Dion Chrysostor’un[2] Prousa (Bursa) yakınlarında küçük bir yerleşimin adı olarak verdiği, Ptolemy’nin[3] Yunanca Smyrdaleia ve Smyrdiane adlarını da andığı kentin bugünkü kesin konumu bilinmemekteyse de çeşitli yazarlarca Ulubad olduğu iddia edilmektedir. Bursa’nın 25-30 km kuzeybatısında yer alan Görükle köyünde bulunan üç tümülüsün antik Kaisareia olduğu sanılmaktadır ki bu köyde bulunan ve bir atleti onurlandırmak için hazırlandığı anlaşılan büyük bir kitabede kentin adı geçmektedir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!