Kelt Mitolojisi

Bask Mitolojisi

Fransa ile İspanya arasında Batı Pirene dağları boyunca yaşayıp, Hint-Avrupa dil grubundan bağımsız bir dili konuşan Bask halkının (Euskaldunak) bu bölgede Neolitik dönemden itibaren yaşadığı bilinmektedir. Bask (Basque) halkı yaşadığı coğrafyanın özelliği yüzünden Hıristiyanlığa oldukça geç bir dönemde geçmiş, Bask ülkesi 4-12 yüzyıllar arasında tamamen Hıristiyanlaşıncaya dek pagan inançlar ve efsaneler varlığını sürdürmüş, böylece Bask mitolojisinin temel kaynakları kayıt altına alınabilmiştir. 

Oku