Ortadoğu Mitolojisi

Babil Kraliçesi Semiramis, Sammuramat (Yakındoğu Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk SEMİRAMİS  İnsan yüzlü balık vücutlu olduğuna inanılan bir Babil tanrıçasının adı olup, Suriye’de Askalon civarında bir çölde yaşamaktaydı. Kniduslu Ktesias’in MÖ 812-783 arasında Babil veya Suriye’yi yönettiğini bildirdiği Sammuramat’ın tanrıça değil gerçek Semiramis olduğu düşünülmektedir. Bazı yazarlar ise Şemiram adlı bir Sami tanrıçasının Semiramis’e evrildiğini iddia etmiştir.

Oku
An 19th century CE illustration of what the 5th century BCE statue of Zeus at Olympia, one of the Seven Wonders of the World, may have looked like
Yunan Mitolojisi

Dünyanın Yedi Harikası

Yazı: Özhan Öztürk Dünyanın Yedi Harikası veya Antik Dönemin Yedi Harikası  (Eski Türkçe ‘Acaib-i Seb’a-i Alem) olarak da bilinen kavram ilk olarak Heredot tarafından dile getirilmişse de liste MÖ 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından oluşturulmuştur.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü A-E

Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü başlıklı bu alfabetik sözlükte Babil, Asur, Akad gibi halkların inançları, Mezopotamya tanrı ve tanrıçaları, kahraman ve destanları kısaca maddeleştirilmiştir. 

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!