Bizans yapıları

Bozdoğan Kemeri

Bozdoğan Kemeri ya da Valens Su kemeri (Άγωγός του ὔδατος), Fatih ilçesinde, günümüzde İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu tepe ile Fatih Camii’nin bulunduğu 4. ve 5. tepeler arasında yer alıp 50 metre yüksekliğinde ve 971 metre uzunluğunda iki katlı bir su kemeri olup, günümüze ancak 625 metrelik kısmı ulaşabilmiştir.

Oku