Karadeniz Tarihi

Yunanlılar Antik Çağ’da Karadeniz’e nasıl yerleşti?

Makale: Özhan Öztürk Karadeniz’de ki Yunan kolonilerinin haritadaki konumu incelendiğinde hepsinin sahilde ve nehir ağızlarına yakın konumlandırıldığı, kolayca savunulabilen yarımadaların ve liman özelliklerinin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle kuzey ve kuzeybatı Karadeniz’de geniş ovalara açılan sahil düzlükleri kıyıdaki koloniler ile Yunanlıların gelişinden önce nispeten uygarlaşmış iç kesimler arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Buna karşın güney ve güneydoğu Karadeniz’de sırtını dağlara dayayan sahil kolonileri ile iç kesimler arasındaki ilişki aynı ölçüde yoğun kurulamamıştır. Muhtemelen bu yüzden Karadeniz’in kuzey ve batısına yerleşen Yunanlılar doğal sınırlarla ayrılmadıkları yerli halklarla büyük ölçüde asimile olup kaybolurken, Kuzey Anadolu…

Oku