Ortadoğu Mitolojisi

Sümer Mitolojisi

Sümerler kimdir? Sami kökenli olmayan Sümerler, MÖ 4 binlerde Bereketli Hilal’de arkeoloji, din, yazı ve astronomi gibi alanlarda kendilerinden sonraki uygarlıkları derinden etkilemişlerdir. Gılgamış destanında tanrılar onuruna ziggurat adlı basamaklı piramitlerin inşa ettikleri bilinen Sümerlerin Orta Asya’dan geldiği burada MÖ 5. Binyıldan beri bölgede yaşayan Ubaidyalılar adlı yine Sami kökenli olmayan başka bir topluluk ile karışmışlardır. Böylece Sümer mitolojisi ve dini farklı köklerden ögeleri de içine almıştır.

Oku