Bizans yapıları

Byzantium sikkeleri

Byzantium başlangıçta kendi ticaret güvenliğini sağlayabilmek için demir sikke basmışsa da bu durum uzun sürmemiştir. MÖ 4. Yüzyılda Pers para sistemine uygun bakır ve gümüş sikkeler basan kent 3. Yüzyıldan itibaren Rodos para sistemine geçmiştir. Klasik dönemde basılan tipik Byzantium sikkesi ön yüzünde yunus balığı üzerinde duran boğa arka yüzünde rüzgar değirmeni kanatlarıdır. Helenistik ve erken Roma dönemlerinde ise ön yüzde Demeter, Dionysos, Artemis gibi tanrıların portreleri arka yüzde ise kentin sembolü ay-yıldız ile kent adı ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ yazısı bulunmaktadır. İmparatorluk döneminde ise sikkelerin ön yüzlerinde imparatorlarının büstlerine yer verilirken birkaç…

Oku