Karadeniz Tarihi

Akkerman (Ophiusa, Tyras,  Mavrokastron,Asperon,Bilhorod-Dnistrovskyi)

Makale: Özhan Öztürk Tyras,[1] bugün Dinyester adıyla bilinen antik Tyras nehri ağzında kurulmuş[2] bir Milet kolonisi[3] olup, Fenike kenti “Tire” ile isim benzerliğine istinaden Fenikeliler tarafından kurulduğu da iddia edilmiştir[4]. Pliny[5], Tyras’ın eskiden Ophiussa adıyla anıldığını bildirmişse de Ptolemy bunların iki farklı yerleşim olup, Ophiusa’nın[6] Tyras’a göre daha kuzeyde ve içerde bulunduğunu iddia etmiş, Skylax sadece Ophiussa’yı anarken daha sonraki yazarlar sadece Tyras’tan bahsetmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Rize Tarihi: Antik Çağ’dan Osmanlı Dönemine

Makale: Özhan Öztürk Rize ve civarında Arkeolojik bulgular İ. Kılıç Kökten’in 1944-45 yıllarında Karadeniz Bölgesi’nde yaptığı arkeolojik araştırmalarda Trabzon il sınırına yakın bir mevkide bulunan bir mağarada Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda insan yerleşimine dair kanıtlar[1] dışında bir bulguya rastlanmamışsa da 1998 yılında Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi’nin batısında dereden 200 m kadar yüksekte konumlanmış Dikkaya köyü[2] Nahra mevkiinde dört adet tunç balta bulunmuştur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon Tarihi: Gabras Ailesi (Kavraz) Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Selçuklu sultanı Tuğrul’un kardeşi İbrahim Yınal, 10 Eylül 1048’de Kapetru[1] Savaşı’nda Bizans-Gürcü kuvvetleri karşısında tutunamayıp geri çekilmesine karşın Erzin bölgesini yağmalayarak Arap tarihçi İbn al-Athir’in bildirdiğine göre 100 bin esir ve 10 bin deve yükü mal yağmalamıştır[2]. Bizans’ın ileri gelenlerinden Eustathios Boilas 1051’de Kapadokya’dan İberya’ya[3] giderken geçtiği Erzurum civarından “Kokuşmuş ve yönetilemez… yılan, akrep ve vahşi hayvanlarla dolu” olarak bahsetmiştir[4]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon Bizans Dönemi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasının ardından Trabzon ve çevresi Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yer almıştır. Ermenistan’a en yakın liman şehri olduğundan I. Justinianus döneminde (MS 527-565) Laz ve Perslere karşı surlar tahkim edilmiş, Eugenios adına su kemeri inşa edilmiş, böylece yeniden yapılandırılan şehir, doğu seferlerinde üs vazifesi görmüştür. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon Antik Çağ ve Roma Dönemi tarihi

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’da doğu sınırında Kolhlarla komşu olan Trabzon’un esas gelişimi Roma döneminde olmuştur. Yaşlı Pliny Trabzon’un serbest bir şehir olduğunu bildirmiş[1] olup, bu ayrıcalığın Roma İmparatorluğu ile Mithridates arasındaki son savaşta, Mithridates’e destek vermemesinden kazanılmış olduğu sanılmaktadır. Roma imparatoru Hadrian zamanında şehre gelen Arrian, Trapezus’un Güney Karadeniz’deki en önemli liman kenti olduğunu belirtirken, Trajan, Trapezus’u Pontus Kapadokyası’nın başkenti yapmış ve yeni bir liman inşa ettirmiştir[2]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Trabzon (Trapezus, Trapezounta) Adının Etimolojisi

Makale: Özhan Öztürk Trabzon kenti ne zaman ve kimler tarafından kuruldu? Trapezus[1] Antik Çağ’da, Doğu Karadeniz sahilinde, Kolh halkının yaşadığı topraklarda, Milet kökenli Sinoplu[2] Helenler tarafından kurulan bir Yunan kolonisinin adıdır[3]. Eusebius’un Trapezus’un kuruluşu için verdiği MÖ 756 tarihi Sinope’nin kuruluşundan 125 yıl öncesini gösterdiği için geleneksel kolonizasyon silsilesi ile çelişmekteyse de günümüzde yazarın aynı kuruluş tarihini verdiği Kyzikos hakkında yargısının doğru olduğunun anlaşılması ve MÖ 775’e tarihlenen Magna Graecia’daki ilk Yunan yerleşimi Pithecusae’nin de çok uzak olması[4] bu tarihin doğruluk iddiasının kolay yalanlanamayacağını ortaya koymuştur. Takip, tavsiye ya da…

Oku
Karadeniz Tarihi

Giresun Antik Çağ ve Roma Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Giresun ve civarında neredeyse hiç arkeolojik araştırma yapılmadığından yazılı tarih öncesine dair pek bir şey bilinmemekteyse de Ordu ve Trabzon civarındaki bulgulardan bölgenin geri kalanıyla uyumlu olduğu sanılmaktadır. Öyleyse kabaca Giresun civarında insan yerleşiminin Alt Paleolitik Dönem’e dek gittiğini, Erken ve Orta Kalkolitik dönem boyunca devam edip günümüze kadar kesintisiz geldiğini söyleyebiliriz. Hitit kaynaklarına göre Azzi ülkesi içerisinde olduğu anlaşılan bölgenin Kaşkalarla ilişkisi ve Frig istilasının Giresun’a dek ulaştığına dair bir bilgi olmamakla birlikte kanımca her ikisi de muhtemeldir. Ege kıyılarında hızla kolonileşen Miletliler, Kimmer istilasının sona…

Oku
Karadeniz Tarihi

Giresun Tarihi: Kerasus, Pharnakia, Kerasunta, Giresun Adlarının Anlamı

Makale: Özhan Öztürk Kerasus veya Kerasuntios[1], Karadeniz sahilinde, aynı isimli derenin ağzında kurulu, etrafı Kolh köyleriyle çevrili bir Yunan kolonisinin Antik Çağ’daki adı olup, Anabasis’te Onbinler’in Yunanistan’a geri dönerken Trabzon’dan ayrıldıktan sonra üçüncü gün Kerasus’a vardıkları bildirilmektedir[2]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Samsun Tarihi: (Enetike, Amisos, Pire, Samastro) Samsun adı ve Arkeolojisi

Makale: Özhan Öztürk Samsun kenti, Karadeniz’e Bafra Ovası üzerinden dökülen Kızılırmak ile Çarşamba Ovası üzerinden dökülen Yeşilırmak nehirlerinin suladığı iki ovanın ortasında kurulmuş tarihi bir liman kenti olmasına karşın, yıldız ve karayel rüzgârlarına açık olması yüzünden El-Cezire’de başlayıp Diyarbakır- Harput-Malatya ve Sivas üzerinden gelen tarihi ticaret yolu üzerinde yer almışsa da Karadeniz’in en önemli doğal limanı Sinop kadar ön plana çıkamamıştır[1]. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Samsun, Amisos: Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Amisos[1], Karadeniz kıyısında Amisenus koyunda kurulmuş antik bir kentin adı olup, Sinope’den 900 stadia uzaklıktadır. Amisos, Antik Çağ’da kereste, balık, şarap, zeytinyağı[2], tuz, fındık, yarı kıymetli taşlar, yün, yünlü kumaş, balmumu, tahıl, miltos (demiroksit) ve demir ihraç edilen önemli bir ticaret merkezi olup, yüzey araştırmalarında bugün British Museum’da sergilenen ve üzerinde Amisos yazan Helenistik döneme ait bol miktarda bronz sikkenin yanı sıra Phokaea[3]orijinli amforalar da bulunmuştur. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Antik Çağ ve Roma Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Hakmiş, Muwattalis (MÖ 1315-1296) döneminde Hitit Devleti’nin kuzeydoğu eyaletinin merkezi olup, hava tanrısı Nerik‘in kült merkezi olan Nerik’ te Amasya civarında olmalıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Karadeniz Tarihi

Tzanlar, Canlar, Sanniler

Makale: Özhan Öztürk Strabon ve Bizanslı Stephanum, Tzanların Makronların devamı olduğunu bildirmiş[1] olup, bu durumda Argonoutların Trabzon civarında rastlayıp[2] Anonim Periplus, Herodot, Ksenofon, Yaşlı Pliniy ve Skylax’ın adını andığı Makronların, Antik Çağ’ın sonlarında Arrian ve Selanikli Eustathios’un da varlıklarını bildirdiği[3] Tzanlar ve atlı süvariler oldukları bilinen Sannilerin adını aldığı anlaşılmaktadır. Prokopius, Tzan/Sanni ve Lazların birbirinden farklı kabileler olduğunu bildirmişse de en eski Abhaz efsanelerinde bile Tsan halkının adına rastlanması ve daha pek çok tanıklık bu ayrımın sonradan ortaya çıktığını göstermektedir. Laz Krallığı’nın ortaya çıkıp güç kazandığı dönemde Tzan olmayan bazı…

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!