Karadeniz Tarihi

Artvin Antik Çağ Tarihi: Tao-Klarjeti, Diauehe ve Qulha

Tao-Klarjeti Makale: Özhan Öztürk Tao-Klarjeti[1] Arsiani (Yalnızçam) dağlarının batısında bugün kü Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars illerinin bir bölümüne denk gelen Tao[2], Klarjeti ve Şavşeti bölgelerini kapsayan güneybatı Gürcü prensliklerine modern tarihçilerce verilen isimdir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Ladik Tarihi (Laodikea Pontika), Samsun

Makale: Özhan Öztürk Laodikea[1] veya Laodikea Pontika bugünkü Samsun ilinin bir ilçesi olan Ladik’in bulunduğu yerde, Amisos’un güneybatısında ve Stiphane Limne[2] Gölü’nün batısında tepeler üzerine kurulmuş antik kentin adıdır[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

Vezirköprü Tarihi (Nerik, Phazemon, Neapolis, Neoclaudiopolis, Andrapa, Gedekara, Köprü), Samsun

Makale: Özhan Öztürk Antik Çağ’daki varlığına dair heniz arkeolojik bir kalıntı bulunmayan Paphlagon kenti Phazemon adını Vezirköprü’nün güneyinde bulunan bereketli Phazemonitis Vadisi’nden almaktadır ki bu küçük kent günümüz yazarlarınca hem Vezirköprü hem de Merzifon ile ilişkilendirilmekteyse de[1] son çalışmalarda Phazemon’un Oymaağaç köyünde Hitit kenti Nerik üzerine kurulduğunu doğrular arkeolojik bulgulara rastlanmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Nikomedeia, İzmit: Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Nikomedeia[1], antik Bithynia’nın en önemli kenti olup, Sinus Astakenus’un[2] ve Lysimakhus tarafından yok edilen Astakus kentinin kuzey doğusunda yer almaktadır. MÖ 264 yılında Bithynia kralı I. Nikomedes, tarafından kurulmuş,  Astakus halkı kentin kurucusu tarafından buraya yerleştirilmiştir[3]. Yeni kentin kuruluşu Nikomedeia’nın 500. kuruluş yıldönümü dolayısıyla basılan Maximinus Thrax (MS 235-238) ve III. Gordianus (MS 238-244) dönemi sikkelerinde tasvir edilmiştir[4].

Oku
Karadeniz Tarihi

İskitya veya Skythia: Antik Çağ’da Kuzey Karadeniz’in bozkırları

Makale: Özhan Öztürk İskitya veya Skythia[1], antik kaynaklarda MÖ 8 – MS 2. yüzyıllar arasında İskit halkının yaşadığı Avrasya topraklarına verilen isim olup, sınırları dönem dönem değişmekle birlikte Kuzey Avrupa’nın doğu yarısı ile Batı ve Orta Asya’yı kapsamaktaydı.

Oku
Karadeniz Tarihi

Kolhis: Antik Çağ Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Kolhis[1], batısında Trabzon, güneyinde antik Ermenistan, doğusunda İberya ile çevrili, Phasis nehrinin ikiye böldüğü, kısmen Çoruh nehri havzasını da kapsayan, Karadeniz sahil şeridi ile sınırlı miktarda hinterlandına verilen isimdir[2]. Kolhis’in batı sınırı tartışmalıdır: Strabon’un[3] Trabzon’dan başlattığı sınırı Ptolemius Phasis’ten öteye uzatmamış olup, Strabon’dan sonra çeşitli kaynaklarda geçen[4] Kolhis’in sınırları güneyde Pityus[5] ile kuzeyde Dioskurias[6] arasında tanımlanmıştır. Kolhis adı ilk olarak MÖ 8. yüzyılın başlarında Korinthli Eumelus tarafından anılmış, Hesiod ise Phasis’in en büyük nehirlerden birisi olduğunu belirtmiştir[7].

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!