Karadeniz Tarihi

Pontus: Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi Kaynakçası

Aşağıdaki kaynakça Özhan Öztürk tarafından yazılan Pontus: Antikçağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi (Ankara, Genesis 2009, 2011, Nika 2016) adlı  tarih kullanılmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Cide Tarihi: Kytorus, Giderus, Karaağaç İskelesi, Uzunkum (Kastamonu)

Makale: Özhan Öztürk Tarih boyunca Kytorus, Giderus, Karaağaç İskelesi ve Uzunkum adlarıyla anılan Cide İnebolu’dan 37.5, Kerempe Burnu’ndan 14 mil uzaklıkta poyraz ve doğu rüzgarlarına kapalı bir liman kentinin adıdır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Azdavay ve Fakaz Tarihi, Kastamonu

Makale: Özhan Öztürk Azdavay Kastamonu il merkezinin kuzeybatısında yer alan modern kent civarındaki kaya mezarları yerleşimin çok eski olduğunu göstermekle birlikte yazılı kaynaklarda antik yerleşime dair bilgi bulunmamaktadır. Azdavay, Osmanlı imparatorluğu’nun son döneminde Kastamonu vilayeti Merkez sancağının Daday kazasına bağlı bir nahiye merkezi konumdadır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Taşköprü Tarihi: Pompeiopolis (Kastamonu)

Makale: Özhan Öztürk Pompeiopolis[1], Halys Nehri’nin kollarından Amnias Irmağı’nın (Gökırmak) güney kıyısında kurulmuş, kalıntıları bugün Zımbıllı Tepe Höyüğü’nde tespit edilen bir kentin adı olup[2], MÖ 65/64’te Pompeius Magnus tarafından fethedildikten sonra Bithynia–Pontus eyaletine bağlı olacak şekilde yeniden kolonize edildiği veya sıfırdan inşa edildiği sanılmaktadır[3].

Oku
Karadeniz Tarihi

Kastamonu Antik Çağ Tarihi: Timonium, Timonitis, Kastamon

Makale: Özhan Öztürk Timonitis[1], Paphlagonia içlerinde Bithynia sınırına yakın bir bölgenin adı olup[2], Yaşlı Pliny[3] bu bölge halkını Timoniacense olarak anmış, Bizanslı Stephanus Paphlagonia’da Timonium[4] adlı bir kalenin varlığını bildirmiştir. Bizanslı yazarlar, Halys nehrinin kollarından Amnias Deresi üzerinde Kastamuni adlı bir kentten bahsetmişlerdir[5]. Bu verilere dayanarak Kastamonu kentinin bahsi geçen kale çevresinde kurulduğunu, bugün kullanılan adının Roma döneminde verildiğini ve Latince castra[6] ile Timoni kelimelerinin birleşiminden oluşup “Timoni kalesi” anlamına geldiğini söyleyebiliriz[7]. Ek olarak 14. yüzyıla bölgeye gelen İbn Battuta’nın kentin adını Kastamoniya olarak anması da düşüncemi desteklemektedir.

Oku
Karadeniz Tarihi

Paphlagonia’nın (Batı Karadeniz Bölgesi) Etnik Yapısı

Makale: Özhan Öztürk Paphlagonia’nın tarihi etnik yapısı Antik Çağ’da özellikle Bithynia’ya yakın bölgelerinde Trak kökenli halklar, Sinop civarı ve Kapadokya’ya yakın bölgelerde Asurlular daha doğuda sahil boyunca Kaşkalar (sonradan Tibarenler) Yunan sahil kolonilerinde Yunanlılar ve pek çok yörede 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya giren Türkmenlerden oluşmuştur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!