Karadeniz Tarihi

Kırım Karayları (Karayimler) ve Kırımçaklar

 Makale: Özhan Öztürk Karayimler veya Kırım Karayları, Yahudiliğin Karayim mezhebine inanan, Türkçe konuşan bir topluluk olup, kendilerinin de kabul ettiği gibi Hazar ve Kıpçak kökenli oldukları sanılmakla birlikte kimi yazarlarca 10. yüzyılda Bizans’tan Kırım’a sürgün edilip zamanla Türkçe konuşmaya başlayan Yahudiler oldukları da ileri sürülmüştür.[1] Altın Orda ve Kırım Hanlığı dönemlerinde çiftçilik yapan ve Çufut Kale, Sudak, Kefe ve Bahçesaray kentlerinde yaşayan 380 Musevi Karay Müslüman Tatarlarla birlikte 1397-98’de Kırım’a gelen Litvanya dükü Vytautas tarafından Litvanya’ya getirilmiştir. Karay ailesinden 300 kişi Vytautas’in Trakai’deki sarayına yerleştirilmiş bir ara Litvanya’daki Karay sayısı…

Oku