Marche

Ancona (Marche)

Ancona 43°37′N 13°31′E /anˈkona/ Marche bölgesinde 474.822 nüfuslu (2016) bir il (Provincia di Ancona) ve bu ilin merkezi olan 100.721 nüfuslu (2016) kentin adı olup, doğusunda Adriyatik Denizi, kuzeydoğusunda Pesaro ve Urbino, güneyinde Macerata ve batısında Perugia illeriyle çevrilidir.

Oku