Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Amasya Milli Mücadele Dönemi Resmi raporlara göre Amasya yöresinde Rum çetelerince 25 kadar Müslüman öldürülmüş olup, ayrıca 4 Müslüman yaralanmış, 17 Türk köyü saldırıya uğrayarak kısmen yağmalanmış, 31 gasp ve olayı kayıtlara geçmiştir. Karaağaç Rumlarının oluşturduğu bir çete Zire mahallesini basarak zengin evlerini yağmaladığı Handuvarlı Dimitri adlı bir Rum çoban ise Mahmutlu köyünden geçen 6 askeri vurarak öldürdüğü, cesetlerini tarlasına ektikten sonra üzerlerine mısır ektiği bildirilmiştir[1].

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Osmanlı Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Şehzade Beyazıd tarafından 1388’de Osmanlı topraklarına katılan kent, eyalet merkezi yapılınca ilk valisi Yıldırım Beyazıd olmuştur. Yıldırım Beyazıd, 1389’da babası I. Murad’ın şehid olacağı Kosova Seferi’ne katıldığı dönemde yerini Şadgeldi’nin oğlu Ahmed Bey’e bırakmıştır.

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Selçuklu dönemi ve Eretna Beyliği dönemi

Makale: Özhan Öztürk Selçuklu dönemi Bizans imparatoru VII. Mikhael, Anadolu’yu yağmalayan Kelt kökenli asi komutan Roussel’in yakalanıp kendisine teslim edilmesini Selçuklular’a ücret mukabili önerince Suriye Meliki Tutuş Roussel’i adamlarına yakalatarak Amasya’daki Bizans birliğinin komutanına teslim ettirmiştir. Buna karşın, imparatorun Amasya’ya strategos autokrator rütbesiyle gönderdiği I. Aleksios elinde para olmadığı için parayı Amasya halkından toplamaya çalışmıştır. Parayı vermekte gönülsüz olan Amasyalılar’a hitap eden Aleksios’un imparatorluk sınırı içerisindeki Amasya’yı gurbet yeri[1] olarak tanımlaması bölgede Rumlaşmanın ancak kısmen gerçekleştiğini ve Ermeni etnisitesi ve kültürünün bölgedeki gücünü gösterir niteliktedir[2].

Oku
Karadeniz Tarihi

Amasya Tarihi: Antik Çağ ve Roma Dönemi

Makale: Özhan Öztürk Hakmiş, Muwattalis (MÖ 1315-1296) döneminde Hitit Devleti’nin kuzeydoğu eyaletinin merkezi olup, hava tanrısı Nerik‘in kült merkezi olan Nerik’ te Amasya civarında olmalıdır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!