İstanbul'un Semtleri

Altımermer

Altımermer, Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa ve Seyyid Ömer mahalleleri arasında yer alan tarihi semt, Şehremini ile Kocamustafapaşa arasında uzanan Altımermer Caddesi çevresini kapsamaktadır. Bizans döneminde semt II. Theodosius surları içerisinde bugünkü Davup Paşa cami ile Selymbra kapısı arasında yer almakta, sonradan sebze bahçesine dönüştürülecek Aya Mokios açık sarnıcını da barındırmaktaydı. Skarlatos Vyzantios’a göre “Dış sütun” anlamına gelen Ekso Kionion (Εξώ Κιόνιον) semtine Theodosius yeni duvarlar ördürmüş, VI. Konstantine ise kendi heykelini diktirmiştir.

Oku