İslam

Tanrı ve Allah kavramları

Tanrı, tek tanrılı dinlerde evrenin yaratıcı ve yöneticisi olarak görülen doğaüstü varlığa verilen Türkçe isim olup, Tengri kelimesiyle ilişkilidir.  Çok tanrılı dinler için tanrı eril bir kelime olarak algılanırken dişil karşılığı tanrıça olarak adlandırılmaktadır. Latince Deus, İbranice El, Arapça Allah, Almanca Gott örneklerinde olduğu gibi farklı dillerde tanrı kelimesiyle eşanlamlı sözcükler yer almaktadır. Tevrat’ta Tanrı’nın Yahweh (Yehova) özel adıyla anıldığı görülmekte olup bu durumun Kenan halkının çoktanrıcı inanışının etkisi olduğu iddia edilmektedir.

Oku