Karadeniz Tarihi

Karadeniz Ereğli: Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi Tarihi

Makale: Özhan Öztürk Herakleia Pontika Roma ve Bizans Dönemi Herakleia Pontika Roma İmparatorluğu döneminde MS 305 yılında Nikomedeia Vilayeti’ne bağlanmış, MS 395’te imparatorluğun bölünmesinin ardından tüm Anadolu gibi Bizans’a tâbi olup, II. Theodosios iktidarında (MS 408-450) ticari önemini sürdürmeye devam ederken, ilk kiliseler inşa edilmiştir. MS 385 tarihinde katıldığı yeni kurulan Honorias Eyaleti’nin başkenti olarak Klaudiopolis[1] kenti seçilince politik, iç bölgelere 2 metropolitlik verilip Herakleia piskoposluk düzeyinde bırakılınca dini önemini kaybetmiştir. II. Theodosios (401-450), MS 440 depreminde yıkılan kente gelerek yeniden inşa edilmesini sağlamıştır. Etrafını saran dağlar sebebiyle MS 8.…

Oku